Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 29. září 2009

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 29. září 2009

Přítomni členové předsednictva:

Jan Hála, Richard Chudoba, Josef Staša, Josef Šlerka, Petr Just;


Přítomni hosté:

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., J. M. pan rektor

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK


 1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu.

 2. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informace z vedení UK.

  Pan rektor informoval o návštěvě papeže Benedikta XVI., v rámci které se uskutečnilo setkání s akademickou obcí České republiky. Dále pan rektor informoval o přípravě Státního rozpočtu na příští rok. Hrozící pokles na vzdělávací činnost o 1,8 miliardy korun se podařilo odvrátit. Očekávaný pokles by měl dosáhnout pouze půl miliardy. Dále pan rektor informoval o diskuzích k podobě reformy financování vědy, výzkumu a inovací. Dále pan rektor informoval o návrhu na doplnění Vědecké rady UK po úmrtí prof. Jana Kuklíka. Poté informoval o přípravě hodnotící zprávy o činnosti UK. Na závěr svého vystoupení informoval o přípravě realizace projektu BIOCEV.

  Pan kancléř informoval o Vládních pravidle rozdělování prostředků na specifický výzkum, důsledkem kterých muselo vedení univerzity připravit návrhu dílčí změny Grantového řádu UK. Vzhledem k napjatým lhůtám, které vládní pravidla stanovila, spolu s návrhem dílčí změny předkládá vedení univerzity také žádost o svolání mimořádného zasedání senátu.

  Předsednictvo AS UK stanovilo termín mimořádného zasedání senátu na 6. listopadu 2009.

 3. Předsednictvo AS UK připravilo návrh programu zasedání senátu 9. října 2009:

  1. Zahájení, určení skrutátorů

  2. Kontrola zápisu ze zasedání AS UK 22. května 2009

  3. Zpráva o činnosti předsednictva AS UK v době letních prázdnin

  4. Vystoupení J.M. pana rektora UK a členů kolegia rektora UK

  5. Návrh na jmenování člena Vědecké rady UK

  6. Volba delegáta a náhradníka ve Studentské komoře RVŠ

  7. Nominace kandidátů do Rady KaM

  8. Nominace kandidátů do Komise pro přidělování startovacích bytů

  9. Informace z RVŠ

  10. Vnitřní předpisy fakult

  11. Smlouvy

  12. Informace z pracovních komisí AS UK

  13. Různé

 4. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 9. října 2009 v 9:00 na sekretariátu AS UK.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Daniel Feranc, tajemník AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám