Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 9. října 2009

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 9. října 2009

Přítomni členové předsednictva:

Jan Hála, Petr Hach, Richard Chudoba, Josef Šlerka, Petr Just;


Přítomni hosté:

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK


  1. Předsednictvo AS UK projednalo přípravu zasedání AS UK 9. října 2009.

  2. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informace z vedení UK. Pan kancléř stručně informoval o průběhu kulatého stolu o budoucnosti české vědy, který se konal 8. října 2009, a o přípravě státního rozpočtu na rok 2009.

  3. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 9. října 2009 odpoledne na sekretariátu AS UK.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám