Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 9. října 2009, odpoledne

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 9. října 2009, odpoledne

Přítomni členové předsednictva:

Jan Hála, Petr Hach, Richard Chudoba, Josef Šlerka, Petr Just;


Přítomni hosté:

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK


  1. Předsednictvo AS UK jmenovalo Antonii Křížovou (RUK), mgr. Jakuba Jeřábka (CERGE), mgr. Jana Ráfla (ÚJOP), dr. Martina Prajera (KaM) a doc. Miloslava Špundu (ÚVT) členy dílčí volební komise pro volby do akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze na dalších součástech UK.

  2. Předsednictvo stanovilo termín konání voleb do akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze na dalších součástech takto: 9. a 10. listopadu 2009.

  3. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 22. října 2009 v 9:00 na sekretariátu AS UK.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám