Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 15. října 2010, odpoledne

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 15. října 2010, odpoledne


Přítomni členové předsednictva:

Petr Hach, Jan Hála, Petr Just, Josef Staša, Jan Šatra, Josef Šlerka


Hosté:

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK


  1. Předsednictvo AS UK diskutovalo o možnostech modifikace ustanovení Statutu UK, který je stanovena většina potřebná ke schválení vnitřních předpisů UK, a jednomyslně se shodlo s vedením UK na předložení změnu tohoto ustanovení tak, aby kvalifikovaná většina vycházela z aktuální účasti členů senátu na zasedání. na účasti.

  2. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 23. listopadu 2010 v 17:30 na sekretariátu senátu. V případě potřeby s ohledem na ministerstvem školství ohlášené zaslání tezí záměru zákona o terciárním vzdělávání bude pracovně stanoven dřívější termín zasedání.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám