Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 15. října 2010, dopoledne

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 15. října 2010, dopoledne


Přítomni členové předsednictva:

Jan Hála, Petr Just, Josef Staša, Josef Šlerka


Hosté:

Prof. RNDr. Jan Bednář, místopředseda RVŠ

Mgr. Jan Šatra


  1. Předsednictvo ASUK zkontrolovalo doručenou korespondenci AS UK

    - Rezignace mgr. Milana Hanyše na členství v AS UK.

    Předsednictvo AS UK vyhlásilo doplňovací volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy na Fakultě humanitních studií na uprázdněné místo člena senátu z řad studentů.

  2. Předsednictvo AS UK schválilo zprávu o činnosti předsednictva v době letních prázdnin akademického roku 2009/2010.

  3. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informace z Rady vysokých škol.

    Prof. Bednář, mísopředseda RVŠ, informoval o činnonsti Rady vysokých škol, která se v posledním odbobí věnovala otázce financování vysokých škol v příštím kalendářním roce. Opět se v Radě otvírá otázka reformy terciárního vzdělávání. Rada vysokých škol důkladně sleduje problematiku projektů evroských strukturálních fondů.

  4. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 15. října 2010 odpoledne na sekretariátu senátu.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám