Zápis ze zasedání předsednictva AS UK 16. března 2010

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 26. března 2010

Přítomni členové předsednictva:

Prof. RNDr. Jan Hála, Petr Just, Ondřej Suchánek, Jan Šatra;


Omluveni:

Josef Šlerka, Josef Staša;


Přítomni hosté:

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK 1. Předsednictvo AS UK schválilo zápisy ze zasedání předsednictva ze dne 5. února, 19. února a 16. března 2010.

 2. Předsednictvo AS UK projednalo doručenou korespondenci:

  • Návrhy vnitřních předpisů FF

  • Návrhy vnitřních předpisů 1.LF

  • Protokol o výsledku voleb do AS FTVS

  • Zápis ze zasedání Ekonomické komise ze dne 24. března 2010

  • Zápis ze zasedání Legislativní komise ze dne 24. března 2010.

  Návrhy vnitřních předpisů předsednictvo AS UK postoupilo Legislativní komisi.

 3. Předseda AS UK informoval předsednictvo AS UK o přípravě připomenutí si 20. výročí existence Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze. Tajemník AS UK vypracoval podrobný seznam členů předsednictva od vzniku akademického senátu. Podle počtu členů lze připravit dvě varianty výročního zasedání senátu. Jedna varianta větší rozsahem, která by se konala v podvečer ve Velké aule; druhá rozsahem menší konaná dopoledne v Malé aule.

 4. Příští zasedání předsednictva AS UK se uskuteční dne 7. dubna 2010 na sekretariátu AS UK.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám