21. ledna 2011

Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 21. ledna 2011


  1. AS UK schválil program zasedání.

  2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 3. prosince 2010.

  3. AS UK vzal na vědomí vystoupení J. M. pana rektora.

  4. AS UK schválil Dlouhodobý záměru UK ve znění schválené modifikace a schváleného pozměňovacího návrhu.

  5. AS UK schválil:

    • Rigorózní řád PedF – čj. 1/2011.

  6. AS UK vzal na vědomí informace z RVŠ.
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK v Praze


Za správnost:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám