Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 25. března 2011

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 25. března 2011, 9:00

Přítomni členové předsednictva:

Jan Hála, Martin Havrda, Jan Royt, Josef Staša, Jan Šatra, Samuel Zajíček


Přítomni hosté:

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK


  1. Předsednictvo AS UK zkontrolovalo doručenou korespondenci AS UK.

  2. Předsednictvo AS UK projednalo žádost Dr. Martina Kuthana (PřF), aby jako jeden z podbodů programu zasedání senátu v bodě „14.) Různé“ byla zařazena informace o stanovisku prof. Františka Sehnala, ředitele Bilogického centra AV ČR, a prof. Libora Grubhoffera, děkana Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, k situaci v Národním parku Šumava a dopis občanského sdružení České společností pro ekologii představitelům vlády a parlamentních stran na podporu funkční ochrany přírody v NP (Národním Parku) a CHKO (Chráněné krajinné oblasti) Šumava, a připravilo návrh usnesení:

    AS UK bere na vědomí informaci o situaci v Národním Parku Šumava a vyzývá, aby orgány PřF / Vědecká rada PřF zvážila zaujmout odborné stanovisko k tomuto problému.

    AS UK vyjadřuje znepokojení, že v rozhodovacích procesech je odborné stanovisko stále více marginalizováno nebo opomíjeno.

  3. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 7. dubna 2011 ve 13:00 na sekretariátu senátu.
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK

Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám