Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 4. května 2011

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 4. května 2011, 16:00

Přítomni členové předsednictva:

Jan Hála, Martin Havrda, Josef Staša, Jan Šatra, Samuel Zajíček


  1. Předsednictvo AS UK zkontrolovalo doručenou korespondenci AS UK:návrhy vnitřních předpisů fakult: Změnu pravidel pro organizaci studia na FaF, Pravidla pro přiznávání stipendií na FHS a Změna pravidel pro organizaci studia na PF.

  2. Předsednictvo jednalo o přípravě jednání se zástupci ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

  3. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 11. května 2011 ve 17:30 na sekretariátu senátu.
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK
Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám