Odbor zahraničních vztahů

Sídlo

Ovocný trh 3/5
116 36  Praha 1
Česká republika
zahran@ruk.cuni.cz

Vedení

vedoucí Mgr. Vratislav Kozák, Ph.D.

Funkce a agendy

univerzitní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+ Mgr. Markéta Beťková

Organizační struktura

Osoby

Zaměstnanci

 • Mgr. Barbora Bednaříková
  E-mail: barbora.bednarikova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 366 l. 366
  Místnost: 108[i]
  projektový manažer Centra strategických partnerství
 • Mgr. Markéta Beťková - univerzitní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+
  E-mail: marketa.betkova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 584 l. 584
  Místnost: 104[i]
 • Ing. Anna Bowers
  E-mail: anna.bowers@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 302
  Místnost: 108[i]
  metodik mobility a mezinárodní spolupráce, správce krizové komunikace a protivlivové bezpečnosti za OZV RUK
 • Mgr. Ester Brožová
  E-mail: ester.brozova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 310
  Místnost: 109[i]
  Vedoucí Evropské kanceláře
 • Michaela Bušková
  E-mail: michaela.buskova@ruk.cuni.cz
 • Mgr. Jitka Černá
  E-mail: Jitka.Cerna@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 304
  Místnost: 108[i]
  Teritoriální referent pro: USA, Kanadu, Latinskou Ameriku, Španělsko, Portugalsko, Belgii, Lucembursko, Francii a všechny frankofonní oblasti na světě (včetně švýcarské), Afriku, Jižní Ameriku
 • Mgr. Dita Faifrová
  E-mail: dita.faifrova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 303
  Místnost: 108[i]
  Teritoriální referent pro: Německo (studentská a akademická mobilita), Rakousko, část Švýcarska, Velkou Británii a Irsko Německé a rakouské nadace a vzdělávací organizace Mezinárodní smlouvy (včetně refundací jízdného) – AIA, DZS, Aktion
 • PhDr. Anna Frombergerová, Ph.D.
 • Mgr. Jelizaveta Getta
  E-mail: jelizaveta.getta@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 675 l. 675
  Místnost: 109[i]
 • Michaela Hladíková
  E-mail: michaela.hladikova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 302
  Místnost: 108[i]
  asistentka
 • Mgr. Nikola Horáková
  E-mail: nikola.horakova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 395 l. 395
  Místnost: 109[i]
 • Ing. Alexandr Kandakov, Ph.D.
  E-mail: alexandr.kandakov@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 307
  Místnost: 108[i]
  Teritoriální referent pro: Státy Visegrádské skupiny (Maďarsko, Polsko, Slovensko), Společenství nezávislých států (Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Rusko, Tádžikistán, Uzbekistán), Gruzie, Turkmenistán, Ukrajina, Pobaltské republiky (Estonsko, Lotyšsko, Litva), Severské státy (Dánsko, Finsko, Island, Norsko, Švédsko) a Bulharsko. Správce Fondu JUNIOR (Post-doc) a CEFRES.
 • Bc. Pavel Knap
  E-mail: pavel.knap@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 709
  Místnost: 109[i]
  referent pro studijní pobyty vyjíždějících studentů programu Erasmus+
 • Mgr. Vratislav Kozák, Ph.D. - vedoucí
  E-mail: vratislav.kozak@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 301
  Místnost: 108[i]
  vedoucí odboru
 • Ing. Adéla Kozelková
  E-mail: adela.kozelkova@ruk.cuni.cz
  Místnost: 108[i]
  koordinátorka projektu Charles Abroad
 • Bc. Luboš Leopold
  E-mail: lubos.leopold@ruk.cuni.cz
 • Bc. Tereza Libíčková
  E-mail: tereza.libickova@ruk.cuni.cz
 • Jana Mazourová
  E-mail: jana.mazourova@ruk.cuni.cz
  Místnost: 108[i]
 • Bc. Johanna Mylonaki
 • Ing. Alena Nováková
  E-mail: alena.novakova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 306
  Místnost: 104[i]
 • Mgr. Ondřej Pokorný, Ph.D.
  E-mail: ondrej.pokorny@ruk.cuni.cz
 • Mgr. Andrea Prouzová
  E-mail: andrea.prouzova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 927
  Místnost: 108[i]
  Teritoriální referent pro: Austrálie, Nový Zéland a Oceánie, Japonsko, Singapur, Malajsie, Indonésie, Filipíny, Řecko, Turecko, Kypr, Itálie, Malta, Chorvatsko, Slovinsko, BaH, Albánie, Srbsko, Černá Hora, Stipendium SYLFF, WISE projekt
 • Ing. Kateřina Rysová
  E-mail: katerina.rysova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 305
  Místnost: 104[i]
  Organizační úsek, zahraniční služební cesty.
 • Mgr. Iva Satrapová, DiS.
  E-mail: iva.satrapova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 417, +420 778 454 382
  Místnost: 108[i]
  Univerzitní referent pro Fond mobility UK (FM) Univerzitní referent pro Podporu internacionalizace UK (POINT) Kontaktní osoba pro Stipendium Václava Havla
 • PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
  E-mail: jaromir.soukup@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 611 l. 611
  Místnost: 108[i]
 • Mgr. Petra Šmídová, DiS.
  E-mail: petra.smidova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 676
  Místnost: 109[i]
  vyjíždějící studenti - praktické stáže Erasmus+
 • Mgr. et Mgr. Tereza Vosejpková
  E-mail: tereza.vosejpkova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 778 958 912
  Místnost: 108[i]
  4EU+ mobility officer (studenti, akademici i zaměstnanci)
 • PhDr. Denis Žernov
  E-mail: denis.zernov@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 691
  Místnost: 109[i]
  projektový manažer programu Erasmus+; mezinárodní kreditová mobilita

Externisté

Oddělení meziuniverzitní spolupráce

Telefon:

+420 224 491 302

Pracovníci:

Mgr. Vratislav Kozák - vedoucí odboru

Michaela Hladíková - sekretářka odboru

Mgr. Andrea Prouzová

Mgr. Jitka Černá

Mgr. Dita Faifrová

Mgr. Iva Satrapová, DiS.

Mgr. et Mgr. Tereza Vosejpková

Ing. Alexandr Kandakov, Ph.D.

Ing. Anna Bowers

Mgr. Adriana Kari Černohorská

Ing. Adéla Kozelková

Oddělení zajišťuje tuto agendu:

Meziuniverzitní dohody (kompletní agenda)

 • shromažďování námětů na spolupráci z fakult

 • příprava dohod

 • příprava pracovních plánů

 • dohled nad plněním dohod - vysílání a přijímání akademických pracovníků

 • vyhodnocování dohod

 • vypisování a obsazování studentských stipendijních nabídek

 • prodlužování dohod

Kulturní dohody (kompletní agenda)

 • vyřizování stipendií nabízených MŠMT ČR v rámci i nad rámec kulturních dohod

Spolupráce se zahraničními vysokoškolskými institucemi, nadacemi a agenturami

 • zajišťování mobility studentů a učitelů

 • organizace a účast na mezinárodních aktivitách (konference, semináře, pracovní skupiny, publikace)

Ostatní činnosti

 • příprava a zajišťování oficiálních návštěv zahraničních partnerů, státních návštěv, kontakt s diplomatickými službami, doprovod hostů, vyhodnocování pobytu

 • shromažďování a šíření veškerých relevantních informací (prostřednictvím elektronické pošty, časopisu Forum, na pravidelných setkáních se zástupci fakult, osobně)

 • udržování styků se všemi interními složkami (univerzitami/fakultami, odděleními, ústavy, studentskými organizacemi apod.) a externími partnery

Centrum strategických partnerství

 • Centrum strategických partnerství (založené 2018) věnuje speciální manažerskou a finanční péči rozvoji vztahů s úzce vymezenou skupinou univerzit a institutů označovanou jako strategická a klíčová partnerství. 
 • Současně spolupracuje v rámci strategického univerzitního uskupení CENTRAL.

Pracovníci:

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. - vedoucí

Mgr. Barbora Bednaříková - projektová manažerka

Web: csp.cuni.cz

Evropská kancelář:

Oddělení zajišťuje tuto agendu: 
 • studentská mobilita v rámci programů EU 
 • mobilita zaměstnanců v rámci programů EU 
 • informační služby vzdělávacích programů EU 
 • vyplácení stipendií a grantů 
 • shromažďování a kontrola dat
Pracovníci:

Mgr. Ester Brožová - vedoucí
Bc. Pavel Knap
Mgr. Petra Šmídová
Mgr. Jelizaveta Getta
Mgr. Nikola Horáková
PhDr. Denis Žernov
Ing. Alena Nováková
Bc. Tomáš Lády

Organizační úsek

Oddělení zajišťuje tuto agendu: 
 • úhradu členských příspěvků, vyplývajících ze členství UK v mezinárodních nevládních organizacích 
 • cestovní příkazy spojené s účastí na konferencích a sympoziích 
 • vyúčtování pracovních cest

Pracovníci:
Ing. Kateřina RysováPoslední změna: 18. duben 2024 12:06 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Ústav výpočetní techniky
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám