Odbor zahraničních vztahů

Sídlo

Ovocný trh 3/5
116 36  Praha 1
Česká republika

Organizační struktura

Osoby

Zaměstnanci

 • Mgr. Barbora Bednaříková
  E-mail: barbora.bednarikova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 366 l. 366
  projektový manažer Centra strategických partnerství
 • Mgr. Ester Brožová
  E-mail: ester.brozova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 310
  Místnost: 111[i]
  Teritoriální referent pro: Austrálii, Nový Zéland a Oceánii, Japonsko (SYLFF), Singapur, Malajsii, Indonésii, Filipíny, Řecko, Turecko, Kypr, Maltu, Chorvatsko, Bulharsko, Slovinsko, BaH, Albánii, Srbsko, Černou Horu, Nizozemí
 • Mgr. Jitka Černá
  E-mail: Jitka.Cerna@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 304
  Místnost: 111[i]
  Teritoriální referent pro: USA, Kanadu, Latinskou Ameriku, Španělsko, Portugalsko, Belgii, Lucembursko, Francii a všechny frankofonní oblasti na světě (včetně švýcarské), Afriku, Jižní Ameriku
 • Mgr. Dita Faifrová
  E-mail: dita.faifrova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 303
  Místnost: 111[i]
  Teritoriální referent pro: Německo (studentská a akademická mobilita), Rakousko, část Švýcarska, Velkou Británii a Irsko Německé a rakouské nadace a vzdělávací organizace Mezinárodní smlouvy (včetně refundací jízdného) – AIA, DZS, Aktion
 • Mgr. Jelizaveta Getta
 • Michaela Hladíková
  E-mail: michaela.hladikova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 302
  Místnost: 110[i]
  asistentka
 • Bc. et Bc. Anna Hroudová
  E-mail: anna.vovsova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 279 l. 279
  Místnost: 111[i]
  Teritoriální referent pro: Dálný východ (Čína, Tchaj-wan, Korea, Vietnam) a Střední východ (Izrael, Pákistán, Írán, Irák, Libanon) Koordinátor Charles Abroad
 • Ing. Alexandr Kandakov, Ph.D.
  E-mail: alexandr.kandakov@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 307
  Místnost: 111[i]
  Teritoriální referent pro: Itálii, Polsko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, státy býv. Sov. svazu včetně Ruska a Ukrajiny, Estonsko, Bělorusko, Bulharsko, Rumunsko, Fond Post-doc, CEFRES
 • Bc. Pavel Knap
  E-mail: pavel.knap@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 709
  Místnost: 112[i]
  referent pro studijní pobyty vyjíždějících studentů programu Erasmus+
 • Mgr. Vratislav Kozák - vedoucí
  E-mail: vratislav.kozak@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 301
  Místnost: 109[i]
  vedoucí odboru
 • Bc. Tomáš Lády
 • Mgr. Marta Macková
  E-mail: marta.mackova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 675
  Místnost: 113[i]
  přijíždějící studenti programu Erasmus+
 • Mgr. Dominik Obruča
  E-mail: dominik.obruca@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 310 l. 310
  Místnost: 113[i]
 • Mgr. Andrea Prouzová
 • Ing. Kateřina Rysová
  E-mail: katerina.rysova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 305
  Místnost: 104[i]
  Organizační úsek, zahraniční služební cesty.
 • Bc. Iva Satrapová, DiS.
  E-mail: iva.satrapova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 417
  Místnost: 110[i]
  Fond mobility UK Podpora internacionalizace UK stipendium Václava Havla – propagace, aplikace, komunikace s fakultami
 • PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
  E-mail: jaromir.soukup@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 611 l. 611
  Místnost: 110[i]
 • Mgr. Petra Šmídová, DiS.
  E-mail: petra.smidova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 676
  Místnost: 112[i]
  vyjíždějící studenti - praktické stáže Erasmus+
 • Mgr. et Mgr. Tereza Vosejpková
  E-mail: tereza.vosejpkova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 732 l. 732
  Místnost: 111[i]
  4EU+ mobility officer (studenti, akademici i zaměstnanci)
 • PhDr. Denis Žernov
  E-mail: denis.zernov@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 691
  Místnost: 112[i]
  projektový manažer programu Erasmus+; mezinárodní kreditová mobilita

Oddělení meziuniverzitní spolupráce

Telefon:

+420 224 491 302

Pracovníci:

Mgr. Vratislav Kozák - vedoucí odboru

Mgr. Ester Brožová

Mgr. Adriana Kari Černohorská

Mgr. Jitka Černá

Mgr. Dita Faifrová

Bc. Iva Satrapová, DiS.

Mgr. Tereza Vosejpková

Ing. Alexandr Kandakov, Ph.D.

Bc. et Bc. Anna Hroudová


Oddělení zajišťuje tuto agendu:

Meziuniverzitní dohody (kompletní agenda)

 • shromažďování námětů na spolupráci z fakult

 • příprava dohod

 • příprava pracovních plánů

 • dohled nad plněním dohod - vysílání a přijímání akademických pracovníků

 • vyhodnocování dohod

 • vypisování a obsazování studentských stipendijních nabídek

 • prodlužování dohod

Kulturní dohody (kompletní agenda)

 • vyřizování stipendií nabízených MŠMT ČR v rámci i nad rámec kulturních dohod

Spolupráce se zahraničními vysokoškolskými institucemi, nadacemi a agenturami

 • zajišťování mobility studentů a učitelů

 • organizace a účast na mezinárodních aktivitách (konference, semináře, pracovní skupiny, publikace)

Ostatní činnosti

 • příprava a zajišťování oficiálních návštěv zahraničních partnerů, státních návštěv, kontakt s diplomatickými službami, doprovod hostů, vyhodnocování pobytu

 • shromažďování a šíření veškerých relevantních informací (prostřednictvím elektronické pošty, časopisu Forum, na pravidelných setkáních se zástupci fakult, osobně)

 • udržování styků se všemi interními složkami (univerzitami/fakultami, odděleními, ústavy, studentskými organizacemi apod.) a externími partnery

Centrum strategických partnerství

 • Centrum strategických partnerství (založené 2018) věnuje speciální manažerskou a finanční péči rozvoji vztahů s úzce vymezenou skupinou univerzit a institutů označovanou jako strategická a klíčová partnerství. 
 • Současně spolupracuje v rámci strategického univerzitního uskupení CENTRAL.

Pracovníci:

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. - vedoucí

Mgr. Barbora Bednaříková - projektová manažerka

Web: csp.cuni.cz

Evropská kancelář:

Oddělení zajišťuje tuto agendu: 
 • studentská mobilita v rámci programů EU 
 • mobilita zaměstnanců v rámci programů EU 
 • informační služby vzdělávacích programů EU 
 • vyplácení stipendií a grantů 
 • shromažďování a kontrola dat
Pracovníci:

PhDr. Ivana Herglová, Ph.D. - vedoucí
Ing. Ivana Halašková
Bc. Pavel Knap
Mgr. Petra Šmídová
Mgr. Marta Macková
Mgr. Dominik Obruča
PhDr. Denis Žernov
Ing. Alena Nováková

Organizační úsek

Oddělení zajišťuje tuto agendu: 
 • úhradu členských příspěvků, vyplývajících ze členství UK v mezinárodních nevládních organizacích 
 • cestovní příkazy spojené s účastí na konferencích a sympoziích 
 • vyúčtování pracovních cest

Pracovníci:
Ing. Kateřina RysováPoslední změna: 21. leden 2018 23:21 
print
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám