Odbor zahraničních vztahů

Sídlo

Ovocný trh 3/5
116 36  Praha 1
Česká republika

Organizační struktura

Osoby

Zaměstnanci

 • Mgr. Barbora Bednaříková
  E-mail: barbora.bednarikova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 366 l. 366
  projektový manažer Centra strategických partnerství
 • Mgr. Ester Brožová
  E-mail: ester.brozova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 927
  Místnost: 111[i]
  Teritoriální referent pro: Afriku kromě frankofonních zemí, Austrálii, Nový Zéland, Japonsko, Singapur, Malajsii, Indonésii, Filipíny, Nizozemí, Turecko, Chorvatsko, Srbsko, Severní Makedonii, Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Řecko, Kypr, Maltu, Lotyšsko, Litvu, Švédsko, Finsko, Norsko, Dánsko
 • Mgr. Jitka Černá
  E-mail: Jitka.Cerna@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 304
  Místnost: 111[i]
  Teritoriální referent pro: USA, Kanadu, Latinskou Ameriku, Francii, Belgii, Lucembursko a frankofonní část Švýcarska, Španělsko, Portugalsko
 • Mgr. Dita Faifrová
  E-mail: dita.faifrova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 303
  Místnost: 111[i]
  Teritoriální referent pro: Německo, Rakousko, část Švýcarska, Velkou Británii a Irsko. Německé a rakouské nadace a vzdělávací organizace. Mezinárodní smlouvy (včetně refundací jízdného)
 • PhDr. Ivana Herglová, Ph.D.
  E-mail: ivana.herglova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 710
  Místnost: 113[i]
  Institucionální koordinátor programu Erasmus+
 • Michaela Hladíková
  Tel.: +420 224 491 302
  Místnost: 110[i]
 • Ing. Alexandr Kandakov, Ph.D.
  E-mail: alexandr.kandakov@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 307
  Místnost: 111[i]
  Teritoriální referent pro: Itálii, Polsko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, státy býv. Sov. svazu včetně Ruska a Ukrajiny, Estonsko, Bělorusko, Bulharsko, Rumunsko, Fond Post-doc, CEFRES
 • Mgr. Adriana Kari Černohorská
  Místnost: 111[i]
  Teritoriální referent pro: Dálný východ (Čína, Tchaj-wan, Korea, Vietnam) a Střední východ (Izrael, Pákistán, Írán, Irák, Libanon)
 • Mgr. Zuzana Klauzová
  Místnost: 111[i]
  Teritoriální referent pro: Itálii, Polsko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, státy býv. Sov. svazu včetně Ruska a Ukrajiny, Estonsko, Bělorusko, Bulharsko, Rumunsko, Fond Post-doc, CEFRES
 • Bc. Pavel Knap
  E-mail: pavel.knap@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 709
  Místnost: 112[i]
  referent pro studijní pobyty vyjíždějících studentů programu Erasmus+
 • Mgr. Vratislav Kozák - vedoucí
  E-mail: vratislav.kozak@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 301
  Místnost: 109[i]
  vedoucí odboru
 • Mgr. Marta Macková
  E-mail: marta.mackova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 675
  Místnost: 113[i]
  přijíždějící studenti programu Erasmus+
 • Mgr. Dominik Obruča
  E-mail: dominik.obruca@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 310 l. 310
  Místnost: 113[i]
 • Ing. Kateřina Rysová
  E-mail: katerina.rysova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 305
  Místnost: 104[i]
  Organizační úsek, zahraniční služební cesty.
 • Bc. Iva Satrapová, DiS.
  E-mail: iva.satrapova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 417
  Místnost: 110[i]
 • PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
  E-mail: jaromir.soukup@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 611 l. 611
  Místnost: 110[i]
 • Mgr. Petra Šmídová, DiS.
  E-mail: petra.smidova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 676
  Místnost: 112[i]
  vyjíždějící studenti - praktické stáže Erasmus+
 • Mgr. et Mgr. Tereza Vosejpková
  E-mail: tereza.vosejpkova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 732 l. 732
  Místnost: 111[i]
 • Bc. et Bc. Anna Vovsová
  E-mail: anna.vovsova@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 279 l. 279
  Místnost: 111[i]
 • PhDr. Denis Žernov
  E-mail: denis.zernov@ruk.cuni.cz
  Tel.: +420 224 491 691
  Místnost: 112[i]
  projektový manažer programu Erasmus+; mezinárodní kreditová mobilita

Oddělení meziuniverzitní spolupráce

Telefon:

+420 224 491 302

Pracovníci:

Mgr. Vratislav Kozák - vedoucí odboru

Mgr. Ester Brožová

Mgr. Adriana Kari Černohorská

Mgr. Jitka Černá

Mgr. Dita Faifrová

Bc. Iva Satrapová, DiS.

Mgr. Tereza Vosejpková

Mgr. Zuzana Zahrádková


Oddělení zajišťuje tuto agendu:

Meziuniverzitní dohody (kompletní agenda)

 • shromažďování námětů na spolupráci z fakult

 • příprava dohod

 • příprava pracovních plánů

 • dohled nad plněním dohod - vysílání a přijímání akademických pracovníků

 • vyhodnocování dohod

 • vypisování a obsazování studentských stipendijních nabídek

 • prodlužování dohod

Kulturní dohody (kompletní agenda)

 • vyřizování stipendií nabízených MŠMT ČR v rámci i nad rámec kulturních dohod

Spolupráce se zahraničními vysokoškolskými institucemi, nadacemi a agenturami

 • zajišťování mobility studentů a učitelů

 • organizace a účast na mezinárodních aktivitách (konference, semináře, pracovní skupiny, publikace)

Ostatní činnosti

 • příprava a zajišťování oficiálních návštěv zahraničních partnerů, státních návštěv, kontakt s diplomatickými službami, doprovod hostů, vyhodnocování pobytu

 • shromažďování a šíření veškerých relevantních informací (prostřednictvím elektronické pošty, časopisu Forum, na pravidelných setkáních se zástupci fakult, osobně)

 • udržování styků se všemi interními složkami (univerzitami/fakultami, odděleními, ústavy, studentskými organizacemi apod.) a externími partnery

Centrum strategických partnerství
 • Centrum strategických partnerství (založené 2018) věnuje speciální manažerskou a finanční péči rozvoji vztahů s úzce vymezenou skupinou univerzit a institutů označovanou jako strategická a klíčová partnerství. 
 • Současně spolupracuje v rámci strategického univerzitního uskupení CENTRAL.

Pracovníci:

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. - vedoucí

Mgr. Barbora Bednaříková - projektová manažerka

Web: csp.cuni.cz

Evropská kancelář:
Oddělení zajišťuje tuto agendu: 
 • studentská mobilita v rámci programů EU 
 • mobilita zaměstnanců v rámci programů EU 
 • informační služby vzdělávacích programů EU 
 • vyplácení stipendií a grantů 
 • shromažďování a kontrola dat
Pracovníci:

PhDr. Ivana Herglová, Ph.D. - vedoucí
Ing. Ivana Halašková
Bc. Pavel Knap
Mgr. Petra Šmídová
Mgr. Marta Macková
Mgr. Dominik Obruča
PhDr. Denis Žernov
Ing. Alena Nováková

Organizační úsek
Oddělení zajišťuje tuto agendu: 
 • úhradu členských příspěvků, vyplývajících ze členství UK v mezinárodních nevládních organizacích 
 • cestovní příkazy spojené s účastí na konferencích a sympoziích 
 • vyúčtování pracovních cest

Pracovníci:
Ing. Kateřina RysováPoslední změna: 21. leden 2018 23:21 
print
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám