Zápis z mimořádného zasedání předsednictva AS UK ze dne 10. ledna 2013

Zápis z mimořádného zasedání předsednictva AS UK ze dne 10. ledna 2013, 19:30


Přítomní členové předsednictva:

Josef Fontana, Jan Hála, Martin Holý, Jakub Jeřábek, Jan Royt, Josef Staša


Přítomní hosté:

prof. RNDr. Václav Hampl, J. M. pan rektor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK

JUDr. Tomáš Sirovátko, právní zástupce UK

Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., předseda ekonomické komise

Mgr. Miroslav Makajev, předseda petiční komise  1. Předsednictvo AS UK vyslechlo informaci J. M. pana rektora a pana kvestora UK o vyšetřování podezření z trestné činnosti související s nákupem objektů v Opletalově ulici, které bylo zveřejněno Útvarem odhalování korupce a finanční kriminality Policie České republiky.

    Předsednictvo AS UK se po dohodě s panem rektorem rozhodlo svolat k této kauze informativní setkání zájemců z řad členů senátu na pondělí dne 14. ledna 2013 od 16:00 hod. do Malé auly Karolina.

  2. Příští řádné zasedání předsednictva AS UK se bude konat 18. ledna 2013 v 9:00.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, Ph.D., tajemník AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám