Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 18. ledna 2013

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 18. ledna 2013, 9:00

Přítomní členové předsednictva:

Josef Fontana, Jan Hála, Martin Holý, Jan Royt, Josef Staša


Přítomní hosté:

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Mgr. Miroslav Jašurek, delegát UK ve SK RVŠ

Mgr. Miroslav Makajev, předseda petiční komise 1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu. Senátu bylo doručeno:

  • Stanovisko AS LF HK k předloženým návrhům změn vnitřních předpisů UK,

  • Stanovisko AS HTF k předloženým návrhům změn vnitřních předpisů UK,

  • Pozměňovací návrh Mgr. Romana Šolce k předloženým návrhům změn vnitřních předpisů UK,

  • Pozměňovací návrh Mgr. Samuela Zajíčka k předloženým návrhům změn vnitřních předpisů UK,

  • Pozměňovací návrh PhDr. Petra Jüptnera k předloženým návrhům změn vnitřních předpisů UK,

  • Pozměňovací návrh Mgr. Bc. Marek Radecki k předloženým návrhům změn vnitřních předpisů UK,

  • Pozměňovací návrh Marka Nečady k předloženým návrhům změn vnitřních předpisů UK a

  • Stanovisko Legislativní komise AS UK k předloženým návrhům změn vnitřních předpisů UK.

 2. Předsednictvo AS UK jednalo o podnětu Kamily Henner a rozhodlo o postoupení podnětu nově zvoleným členům AS UK z LF P.

 3. Příští řádné zasedání předsednictva AS UK se bude konat 30. ledna 2013 v 18:30 na sekretariátu senátu.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, Ph.D., tajemník AS UK

Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám