Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 19. října 2012, odpoledne

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 19. října 2012, odpoledne


Přítomní členové předsednictva:

Josef Fontana, Jan Hála, Jakub Jeřábek, Martin Holý, Jan Royt, Josef Staša


 1. Předsednictvo AS UK vzhledem k rozsáhlé diskusi o zpřístupňování přihlášek do Programu rozvoje vědních oblastí na UK, která proběhla v průběhu posledního zasedání pléna senátu dne 19. října 2012, zejména o způsobu zpřístupnění zvoleném na zasedání předsednictva AS UK dne 8. srpna 2012, se rozhodlo obrátit se na všechny členy senátu s výzvou, aby:

  • projevili svůj zájem o zpřístupnění přihlášek do Programu rozvoje vědních oblastí na UK a

  • zaslali návrhy na formu zpřístupnění (za respektování ustanovení čl. 3 odst. 10 Zásad Programů rozvoje vědních oblastí na UK).

  Členové senátu mohou své vyjádření zaslat v písemné nebo elektronické podobě do úterý 30. října 2012 12:00 hod. na sekretariát Akademického senátu UK.

 2. Předsednictvo AS UK stanovilo termín a místo konání voleb do AS UK na dalších součástech takto:


  Den a místo

  konání voleb

  Praha

  Karolinum

  Mariánské Lázně

  ÚJOP

  Poděbrady

  ÚJOP

  21. listopadu 2012

  13:00-17:00

  11:00-15:00

  22. listopadu 2012

  13:00-17:00

  11:00-15:00


 3. Předsednictvo AS UK jmenovalo dílčí volební komisi ve složení: MUDr. Josef Fontana, Bc. Martin Holý, Mgr. Martin Prajer,Ph.D., Mgr. Jan Ráfl a Antonie Křížová.

 4. Předsednictvo AS UK schválilo volbu Adama Jaroše předsedou Ediční komise senátu a volbu Mgr. Miroslava Makajeva předsedou petiční komise senátu.

 5. Předsednictvo AS UK schválilo usnesení, které projednalo formou per rollam dne 3. července 2012

 6. Předsednictvo ASUK se znepokojením sleduje disciplinární řízení vedené na FP ZČU (Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni) proti studentovi Tomáši Hnetilovi a v této věci plně podporuje usnesení AS PF UK (Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze) ze dne 28. června 2012.

 7. Příští řádné zasedání předsednictva AS UK se bude konat v úterý 27. listopadu 2012 v 17:30.
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, Ph.D., tajemník AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám