Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 9. května 2012

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 9. května 2012, 18:00

Přítomní členové předsednictva:

Josef Fontana, Jan Hála, Martin Holý, Jakub Jeřábek, Jan Royt, Josef Staša


Přítomní hosté:

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., J. M. pan rektor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK


 1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu. Senátu bylo doručeno:

  • Návrh pravidel pro přiznávání stipendií na FSV

  • Změna Řádu celoživotního vzdělávání UK

  • Rezignace dr. Randáka (FF UK) na členství v AS UK

  • Návrh změny pravidel pro organizaci studia na PF

  • Výroční zpráva o činnosti FHS

  • Návrh na jmenování Patrika Madi za extramulárního člena Ediční komise AS UK

  • Stanovisko ředitele ÚDAUK ke změně Řádu celoživotního vzdělávání UK

 2. Předsednictvo AS UK vyslechlo informace vedení UK.

  J. M. pan rektor velmi podrobně předsednictvo informoval o přípravě rozpočtu na vědu v roce 2013 na zasedání Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace dne 27. dubna 2012, zejména o konstrukci rozdělování prostředků a jejich důsledcích.

  Dále pan rektor informoval o připravované „technické“ novele zákona 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, kterou by mohlo být zrušeno rozdělování prostředků podle výsledků a kterou by se mělo Ministerstvo pro místní rozvoj stát ústředním orgánem ČR pro inovace.

  Pan rektor a pan kancléř informovali o možném vývoji v otázce reformy vysokých škol, která by podle záměru Ministerstva školství mohla dále postupovat spíše cestou novel stávajícího vysokoškolského zákona.

  Pan kancléř informoval o rozpisu limitů pro financování počtu studentů pro rok 2013.

  V závěru pan rektor stručně informoval o způsobu výběru nového ředitele Kolejí a menz.

 3. Předsednictvo AS UK rozsáhle diskutovalo o problematice způsobu projednávání stanoviska senátu k záměrům uzavření smluv.

 4. Předsednictvo AS UK jmenovalo Patrika Maďu (3.LF) extramulárním členem Ediční komise AS UK.

 5. Příští řádné zasedání předsednictva AS UK se bude konat v pondělí dne 28. května 2012 v 18:00 na sekretariátu senátu. Předsednictvo senátu pověřilo tajemníka, aby na příští zasedání předsednictva na 19:15 pozval členy senátu Miroslava Makajeva (PF) a Marka Nečadu (MFF).Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám