Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 30. března 2012

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 30. března 2012, 9:00

Přítomní členové předsednictva:

Josef Fontana, Jan Hála, Martin Holý, Jakub Jeřábek, Jan Royt, Josef Staša


Přítomní hosté:

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK


 1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu. Senátu bylo doručeno:

  • Vyhlášení rektorského volna na 29. února 2012

  • Návrh na jmenování členů Sociální komise AS UK

  • Výzva k odstoupení ministra školství Mgr. Josefa Dobeše

  • Návrh na jmenování členů Ediční komise AS UK

  • Zápis ze schůze Legislativní komise AS UK dne 13. března 2012

  • Podnět doc. Cvrčkové

  • Návrh pravidel pro přiznávání stipendií na FHS

  • Záměry uzavření smluv

  • Návrh rozpočtu UK na rok 2012

  • Návrh rozpisu dotací a příspěvků na UK na rok 2012

  • Návrh změny Statutu FaF

  • Zápis ze schůze Ekonomické komise dne 27. března 2012

  • Žádost dr. Jakuba Jeřábka o kompenzaci nákladů spojených s výkonem člena senátu

 2. Předsednictvo AS UK schválilo volbu Mgr. Marka Radeckého předsedou Sociální kmise AS UK a na návrh předsedy komise jmenovalo Jana Šimka a Oldřicha Řeháčka extramulárními členy komise.

 3. Předsednictvo AS UK vyslechlo informace vedení UK.

  Pan kancléř informoval předsednictvo o účasti J. M. pana rektora na jednání Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Z důvodu účasti na jednání RVVi nebude pan rektor přítomen na zasedání AS UK, v případě, že průběh jednání RVVi umožní, pan rektor se na část zasedání senátu dostaví.

  Dále pan kancléř informoval o připravované přednášce německé kancléřky Angely Merkelové na Právnické fakultě UK.

  Pan kancléř na závěr informoval o stanovisku České konference rektorů ze dne 9. března 2012 k prodloužení akreditace Fakultě právnické Západočeské univerzity.

 4. Předsednictvo AS UK diskutovalo o návrhu stanoviska senátu k prodloužení akreditace plzeňské právnické fakultě a schválilo návrh usnesení:

  „AS UK podporuje stanovisko ČKR ze dne 9. března 2012 ve věci prodloužení akreditace Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni.“

 5. Předsednictvo AS UK diskutovalo o podnětu na vypuštění bodu programu zasedání AS UK Smlouvy a pověřilo tajemníka přípravou hlasovacích lístků s otázkou „Souhlasíte s vypuštěním bodu programu 6. Smlouvy“ a varianty ano a ne. Předsednictvo dále pověřilo tajemníka přípravou dvou sad prázdných hlasovacích lístků.

 6. Předsednictvo AS UK schválilo dr. Jakubu Jeřábkovi kompenzaci nákladů spojených s výkonem funkce člena senátu ve výši 1.000,- Kč.

 7. Příští řádné zasedání předsednictva AS UK se bude konat v pondělí 28. května 2012 v 18:00 na sekretariátu senátu.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám