Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 10. února 2012

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 10. února 2012, odpoledne


Přítomni členové předsednictva:

Josef Fontana, Jan Hála, Martin Holý, Jakub Jeřábek, Josef Staša


Přítomni hosté:

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK


  1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu. Doručeno bylo:

    • Potvrzení účasti prof. Ivana Wilhelma na zasedání AS UK 10. února 2012

  2. Předsednictvo AS UK stanovilo termín příštího zasedání AS UK na 30. března 2012.

  3. Předsednictvo AS UK schválilo předsedky pracovních komisí senátu.

    Předsedou petiční komise byl zvolen Miroslav Makajev, legislativní komise JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., ekonomické komise mgr. Martin Kuthan, Ph.D. a ediční komise Juraj Juhás.

  4. Předsednictvo AS UK jmenovalo na návrh předsedy ekonomické komise ing. Pavla Vojáčka extramulárním členem ekonomické komise. Předsendictvo jmenovalo doc. RNDr. Miloše Rottera, CSc. členem ekonomické komise.

  5. Předsednictvo AS UK jmenovalo na návrh předsedy legislativní komise Mgr. Petra Brezinu, MUDr. Jana Bruthanse, mgr. Daniela Ferance, Doc. MUDr. Petra Hacha, CSc. Mgr. Richarda Chudobu, JUDr. Michaela Kučeru, Doc. PharmDr. Miloše Macháčka, CSc., RNDr. Tomáše Jelínka, JUDr. Oldřicha Řeháček, Ph.D. a Mgr. Katku Volnou extramulárními členy legislativní komise. Předsednictvo jmenovalo PhDr. Martu Chromou, Ph.D. a Prof. MUDr. Richarda Škábu, CSc. členy legislativní komise.

  6. Příští řádné zasedání předsednictva AS UK se bude konat dne 20. února 2012 v 17:30 na sekretariátu senátu.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám