Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 20. ledna 2012, odpoledne

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 20. ledna 2012, odpoledne


Přítomni členové předsednictva:

Jan Hála, Martin Havrda, Jan Royt, Josef Staša, Jan Šatra, Samuel Zajíček


Přítomni hosté:

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK


 1. Předsednictvo AS UK projednalo návrh programu zasedání AS UK 10. února 2012.

  1. Zahájení, předání osvědčení novým členům, určení skrutátorů

  2. Zápis ze zasedání AS UK dne 20. ledna 2012

  3. Volba předsedy AS UK

  4. Volba místopředsedy AS UK

  5. Volba dalších členů předsednictva AS UK

  6. Diskuse o rozdílných pohledech na reformu vysokých škol

  7. Vystoupení J. M. pana rektora a členů kolegia rektora UK

  8. Role senátu ve veřejných diskuzích

  9. Informace z pracovních komisí

  10. Informace z Rady vysokých škol

  11. Různé

 2. Příští řádné zasedání předsednictva AS UK se bude konat dne 10. února 2012 v 9:00 na sekretariátu senátu.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK
Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám