Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 10. ledna 2012

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 10. ledna 2012, 17:45


Přítomni členové předsednictva:

Jan Hála, Martin Havrda, Jan Royt, Josef Staša, Jan Šatra, Samuel Zajíček


Přítomni hosté:

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK


 1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu. Senátu bylo doručeno:

  • Protokol o průběhu a výsledku doplňovacích voleb do AS UK na FaF

  • Protokol o průběhu a výsledku doplňovacích voleb do AS Uk na LF HK

  • Odpověď prof. Ivana Wilhelma na pozvání na zasedání AS UK 20. ledna 2012.

 2. Předsednictvo AS UK stručně jednalo s vedením UK o přípravě koordinační porady s předsedy akademických senátů fakult, která se bude konat 12. ledna 2012.

 3. Předsednictvo AS UK schválilo návrh programu zasedání AS UK 20. ledna 2012

  1. Zahájení, předání osvědčení novým členům, určení skrutátorů

  2. Zápis ze zasedání AS UK dne 2. prosince 2011

  3. Vystoupení J. M. pana rektora a členů kolegia rektora UK

  4. Zásady udělování finančního bonusu za významné granty

  5. Principy rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2012

  6. Vnitřní předpisy fakult

  7. Diskuse o věcných záměrech zákonů

  8. Informace z pracovních komisí

  9. Informace z Rady vysokých škol

  10. Různé

 4. Předsednictvo AS UK jmenovalo mgr. Jana Šatru za člena legislativní komise AS UK.

 5. Příští řádné zasedání předsednictva AS UK se bude konat dne 20. ledna 2012 v 9:00 na sekretariátu senátu.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám