Usnesení AS UK přijatá na zasedání dne 8. února 2013

  1. AS UK schválil program zasedání ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

  2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 18. ledna 2013.

  3. AS UK schválil zprávu o činnosti AS UK za období únor 2012 až leden 2013.

  4. AS UK zvolil prof. RNDr. Jana Hálu, DrSc. (MFF) ředsedou Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze.

  5. AS UK zvolil MUDr. Josefa Fontanu (3.LF) místopředsedou Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze.

  6. AS UK zvolil JUDr. Ing. Josefa Stašu, CSc. (PF), Bc. Martina Holého (HTF), Mgr. Josefa Šlerku (FF) a Martina Důru (1.LF) dalšími členy předsednictva Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze

  7. AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora a členů kolegia rektora.

  8. AS UK nominoval doc. RNDr. Daniela Fryntu do Dozorčí rady GA UK

  9. AS UK zřídil ekonomickou, legislativní, sociální, studijní, ediční a petiční komisi.

  10. AS UK vzal na vědomí informace z RVŠ.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK v Praze


Za správnost:

Mgr. Daniel Feranc, Ph.D., tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám