Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 8. února 2013, dopoledne

Přítomní členové předsednictva:

Josef Fontana, Jan Hála, Martin Holý, Jan Royt, Josef Staša


Přítomní hosté:

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK 1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu. Senátu bylo doručeno:

  • návrh pravidel pro organizaci studia na 2.LF,

  • usnesení Hlavní volební komise k průběhu a výsledku voleb do AS UK a

  • žádost o stanovisko senátu k průběhu rigorózního řízení na FF v roce 2006 a

  • podnět k průběhu výběrového řízení na funkci vedoucího Katedry andragogiky FF.

  Předsednictvo bude žadatele o stanovisko k průběhu rigorózního řízení na FF UK informovat, že se nejedná o žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Žádost má formu petice a na vyřízení jeho žádosti se tudíž nevztahuje 15-denní lhůta, předsednictvo proto žadateli doporučuje vyčkat do uplynutí 30-denní lhůty. Předsednictvo zároveň postoupilo žádost k průběhu rigorózního řízení petiční komisi.

  Předsednictvo bylo informováno, že podnět k průběhu výběrového řízení byl doručen také vedení univerzity. Předsednictvo požádalo pana kancléře, aby předsednictvo informoval o způsobu řešení podnětu J. M. panem rektorem, který je ve věci kompetentní.
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, Ph.D., tajemník AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám