Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 8. února 2013, odpoledne

Přítomní členové předsednictva:

Miroslav Důra, Josef Fontana, Jan Hála, Martin Holý, Josef Staša, Josef Šlerka


Přítomní hosté:

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

PhDr. Jakub Jeřábek, člen pracovní skupiny k podnětu Kamily Josefiny Henner


 1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu. Senátu bylo doručeno:

  • upravená Změna Pravidel pro organizaci studia na LF HK.

  Upravené znění Pravidel bylo postoupeno Legislativní komisi senátu.

 2. Předsednictvo AS UK schválilo předsedy pracovních komisí senátu:

  předsedou petiční komise byl zvolen Bc. Marek Nečada (MFF),

  předsedou Studijní komise byl zvolen Mgr. Miroslav Makajev (PF),

  předsedou Legislativní komise byl zvolen dr. Josef Staša (PF),

  předsedou Ekonomická komise byl zvolen dr. Martin Kuthan (PřF),

  předsedou Sociální komise byl zvolen Mgr. Marek Radecki (MFF) a

  předsedou Ediční komise byl zvolen Adam Jaroš (2.LF).

  Pro 6, proti 0, zdrželo se 0.

 3. Předsednictvo AS UK na návrh předsedy ekonomické komise jmenovalo členy komise, kteří nejsou členy senátu, Ing. Pavla Vojáčka (RUK) a dr. Jakuba Jeřábka (FSV).

  Pro 6, proti 0, zdrželo se 0.

 4. Předsednictvo AS UK na návrh předsedy Legislativní komise jmenovalo členy komise, kteří nejsou členy senátu, doc. Petra Hacha (1.LF), dr. Jana Bruthanse (1.LF), Mgr. Petra Brezinu (PF), dr. Romana Matouška (PřF), doc. Miloše Macháček (FaF), dr. Michaela Kučeru (HTF), dr. Tomáše Jelínka (kancléře UK), dr. Daniela Ferance (tajemníka AS UK), Mgr. Kateřinu Volnou (FF), dr. Jakuba Jeřábka (FSV), Mgr. Richarda Chudobu (RUK), dr. Oldřicha Řeháčka.

  Pro 6, proti 0, zdrželo se 0.

 5. Předsednictvo AS UK na návrh předsedy Studijní komise jmenovalo členy komise, kteří nejsou členy senátu, doc. Fatimu Crčkovou (PřF), Markétu Havelkovou (FF), Mgr. Miroslava Jašurka (FSV), Dr. Kryštofa Slabu (2.LF), Mgr. Romana Šolce (PřF), Mgr. Vojtěcha Tomáška (RUK).

  Pro 6, proti 0, zdrželo se 0.

 6. Předsednictvo AS UK na návrh předsedy Sociální komise jmenovalo členy komise, kteří nejsou členy senátu, Markétu Havelkovou (FF), Mgr. Miroslava Jašurka (FSV), Bc. Jan Šimka (MFF), dr. Jakuba Jeřábka (FSV).

  Pro 6, proti 0, zdrželo se 0.

 7. Předsednictvo AS UK na návrh předsedy Ediční komise jmenovalo členy komise, kteří nejsou členy senátu, dr. Štěpána Bojara (ÚVT), dr. Eugena Kvašňáka (3.LF), Patrika Maďu (3.LF), dr. Jitku Feberovou (ÚVT), Bc. Šimona Stiburka (FSV), Bc. Jakuba Michálka (PF).

  Pro 6, proti 0, zdrželo se 0.

 8. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informaci dr. Jakuba Jeřábka o výsledku jednání pracovní skupiny k podnětu Kamily Josefíny Henner. Komise podnět podrobně prostudovala a z rozsáhlého podnětu vybrala otázky, které lze na celouniverzitní úrovni prošetřit a případně na úrovni orgánu univerzity realizovat opatření k nápravě.

  Předsednictvo potvrdilo zástupce senátu v pracovní skupině: dr. Jakuba Jeřábka, dr. Martina Kuthana a Mgr. Miroslava Makajeva.

 9. Příští řádné zasedání předsednictva AS UK se bude konat 5. března 2013 v 17:30 na sekretariátu senátu.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, Ph.D., tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám