Přednášky v roce 2012

Psychologie pro každý den


13. března 2012

doc. PhDr. JIŘÍ ŠÍPEK, CSc., Ph.D.

PSYCHOLOGIE DRAMATICKÉHO UMĚNÍ

O umění je možné uvažovat jako o fenoménu, nutně patřícím do života člověka, který obnovuje podstatu lidského způsobu vnímání sebe sama i světa kolem nás. Dramatické umění se v psychologických souvislostech jeví jako specifické a staví otázky: například jak se váže scéničnost s prožitkem? Jak se člověk stává umělcem? Zajímavý a jedinečný ohled na umění jako specifickou oblast individuálního i společenského života.


17. dubna 2012

Mgr. GABRIELA SVIANTEKOVÁ

SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA

Snad každý z nás si v nějaké etapě svého života položil otázku vztahující se k pracovně rodinnému "konfliktu". Chceme dosahovat vynikajících pracovních výsledků, ale zároveň nechceme šidit rodinu, ubírat na čase stráveném s dětmi. Co může udělat jednotlivec? Co může udělat firma (instituce, organizace)? V současné době frekventované téma, dotýkající se převážně dospělé populace. Hledat rovnováhu pracovního a rodinného života je úkolem ke zvládnutí a pomoc psychologie je v tomto smyslu evidentní.


15. května 2012

MUDr. Mgr. RADVAN BAHBOUH, Ph.D.

KOUČOVANÍ

Nestíháte? Je těžké stanovit priority svých aktivit? Ano, mnohdy tomu tak je a lze říci, a v přednášce se lze přesvědčit, že psychologie může nabídnout postupy a cesty, jak pomoci. Koučování tedy už dávno není jen termín sportovní, ale patřící do oblasti psychologie pro každý den.
Mayové: Pravda a mýtus o konci světa


5. listopadu 2012

prof. PhDr. JAN SOKOL, Ph.D, CSc.

ÚVAHA O MILENARISMECH A JINÝCH KALENDÁŘOVÝCH APOKALYPSÁCH

Fenomén konec světa se vrací. Dramatické příběhy v historii lidstva versus zmíněný miĺenarismus.


19. listopadu 2012

doc. MARKÉTA KŘÍŽOVÁ, Ph.D.

TAJEMSTVÍ MAYSKÉ CIVILIZACE: VZESTUPY, PÁDY A KONEC SVĚTA

Přednáška umožnila nahlédnout do každodenního života, kultury a náboženství Mayů v období jejich největšího rozkvětu. Ukázala, jaké rysy této kultury byly výjimečné a jaké naopak vycházely z širšího kontextu vývoje dávných civilizací Mexika a Střední Ameriky.


6. prosince 2012

doc. PhDr. ZDENĚK VOJTÍŠEK, Th. D.

JE VÍRA V KONEC SVĚTA POUHOU OBLÍBENOU LIDSKOU ZÁBAVOU?

Psychologická úvaha o pojetí strachu z neznáma a souvisejícím tématem o konci světa z pohledu přírodních národů. Jaké jsou kořeny očekávání transformace světa v roce 2012?


10. prosince 2012

PhDr. MAREK HALBICH, Ph.D,

Mgr. VÁCLAV KOZINA

DOMĚNKY O KONCI SVĚTA V HISTORII SVĚTA

Jak vznikají a zanikají civilizace? A jaká je aktuální situace mezi Mayi na Yucatánu? Jak velkou roli hraje strach v apokalyptických představách o konci světa?

Poslední změna: 22. leden 2018 00:05 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám