Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 26. května 2014

Přítomní členové předsednictva:

Zuzana Červinková, Josef Fontana, Martin Holý, Tomáš Nigrin, Josef Staša


Omluven:

František Zahálka


Přítomní hosté:

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, J. M. pan rektor

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Ing. Josef Kubíček, kancelář rektora

MUDr. Milan Prášil, MBA, pověřený výkonem agendy kvestora UK

Ing. Miroslava Oliveriusová, kandidátka na pozici kvestorky UK

Bc. Tereza Svobodová, B.A., tajemnice legislativní komise AS UK

Mgr. Lenka Pošíková, tajemnice AS UK

Danka Humlová, tajemnice AS UK
1. Předsednictvo AS UK projednalo doručenou korespondenci senátu.


2. Předsednictvo AS UK připravilo návrh programu na zasedání pléna AS UK dne 6. června 2014.


3. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informaci pana rektora k výběru nové kvestorky UK, Ing. Miroslavy Oliveriusové. Jmenování kvestorky proběhne po zasedání pléna, kde bude Ing. Miroslava Oliveriusová představena plénu a AS UK se vyjádří k jejímu jmenování.


4. Předsednictvo AS UK projednalo možnou formu zmocnění předsednictva AS UK po dobu letních měsíců v období mezi senátními zasedáními.


5. Předsednictvo AS UK navrhlo zasedání PRASUK v době letních prázdnin ve středu 16. července 2014 v 15.00, ve středu 6. srpna 2014 v 15:00 a ve středu 10. září 2014 v 17:00.


6. Předsednictvo projednalo proces schvalování cestovních příkazů pro členy AS UK s Ing. Miroslavou Oliveriusovou a MUDr. Milanem Prášilem, MBA. Informace o cestovních příkazech by měla zaznít na zasedání pléna 6. června 2014


7. Předsednictvo AS UK přijalo rezignaci tajemnice AS UK Mgr. Lenky Pošíkové a do funkce tajemnice ASUK jmenovalo Danku Humlovou. Předsednictvo AS UK dále jmenovalo do funkce tajemnice legislativní tajemnici Bc. Terezu Svobodovou, B.A. Bylo dohodnuto finanční odměňování tajemnic za měsíc květen 2014 s vedením UK.


8. MUDr. Josef Fontana informoval předsednictvo AS UK o probíhající práci na změně prezentace webové stránky AS UK, která by měla být zprovozněna do zasedání pléna AS UK dne 6. června 2014. Dále informoval o reformě vnitřní komunikace AS (Google for education).


9. Předsednictvo AS UK jednalo o časovém plánu zasedání v zimním semestru 2014/2015. Zasedání budou probíhat 10. října 2014, 21. listopadu 2014, 12. prosince 2014, 23. ledna 2015 a 6. února 2015.


10. Předsednictvo AS UK projednalo program výjezdního zasedání předsednictva AS UK se zástupci Lékařské fakulty v Hradci Králové a Farmaceutické fakulty v Hradci Králové ve čtvrtek 12. června 2014.


11. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 6. června 2014 od 9:00 hod. na sekretariátu AS.
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala:

Danka Humlová, tajemnice AS UK  


.pdf verze zápisuPoslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám