Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 6. června 2014


Přítomní členové předsednictva:

Zuzana Červinková, Josef Fontana, Martin Holý, Tomáš Nigrin, Josef Staša


Omluven:

František Zahálka


Přítomní hosté:

Bc. Tereza Svobodová, B.A., tajemnice legislativní komise AS UK

Danka Humlová, tajemnice AS UK


1. Předsednictvo AS UK projednalo doručenou korespondenci senátu.


2. Předsednictvo AS UK jmenovalo na návrh předsedy Ekonomické komise Mgr. Martina Kuthana, Ph.D. PhDr. Mgr. Jakuba Jeřábka jejím extramurálním členem.


3. Předsednictvo AS UK vyhlásilo volby do Akademického senátu UK pro období 2015 – 2018 na fakultách, které jsou pro účely voleb do Akademického senátu podle Přílohy č. 3 Statutu Univerzity Karlovy v Praze přidělené do III. části:


- 1. lékařská fakulta

- 3. lékařská fakulta

- Katolická teologická fakulta

- Pedagogická fakulta

- Fakulta tělesné výchovy a sportu


Hlasování:

Pro 4, Proti 0, Zdržení 1


4. Předsednictvo podrobně projednalo témata navrženého programu zasedání AS UK 6. 6. 2014.PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala:

Danka Humlová, tajemnice AS UK  


.pdf verze zápisuPoslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám