Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 12. června 2014

Přítomní členové předsednictva:

Zuzana Červinková, Josef Fontana, Martin Holý, Tomáš Nigrin, František Zahálka


Omluven:

Josef Staša


Přítomní hosté:

dle prezenční listiny


1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s členy akademických senátů Farmaceutické fakulty a Lékařské fakulty v Hradci Králové a poděkovalo jim za milé přijetí.


2. Předsednictvo se podrobně v diskusi zabývalo chodem a problémy fakultních senátů. Informovalo o činnosti AS UK a činnosti pracovních komisí, na něž je možno se případně obracet.


3. Předsednictvo navštívilo rozestavěné Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové (Mephared).


4. Místopředseda AS UK informoval o účasti na zasedání Studentské komory Rady vysokých škol, kde spolu s MUDr. Milan Prášilem, MBA prezentoval vztah vedení učetnictví Rady vysokých škol, respektive její studentské komory, a Univerzity Karlovy v Praze.
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsal:

Martin Holý, místopředseda AS UK 
Poslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám