Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 16. července 2014

Přítomní členové předsednictva:

Zuzana Červinková, Josef Fontana, Martin Holý, Tomáš Nigrin


Omluven:

František Zahálka, Josef Staša


Přítomní hosté:

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, J. M. pan rektor

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK

Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., předseda ekonomické komise AS UK

Bc. Tereza Svobodová, B.A., tajemnice legislativní komise AS UK

Danka Humlová, tajemnice AS UK1. Předsednictvo AS UK schválilo zápis ze zasedání předsednictva konaného dne 12. června 2014 v Hradci Králové.


2. Předsednictvo AS UK schválilo zápisy ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 7. února 2014, 11. března 2014, 22. dubna 2014, 26. dubna 2014 a 6. června 2014.


3. Předsednictvo AS UK projednalo doručenou korespondenci senátu.


4. J. M. pan rektor prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA informoval předsednictvo AS UK o personálních změnách na Univerzitě Karlově v Praze, konkrétně na RUK, ÚK a ÚVT.


5. Předsednictvo AS UK projednalo zadávací dokumentaci dvou výběrových řízení pro 1. „NMR vysokého rozlišení“ a 2. „New transmission electron microscope“ k projektu "Modernizace pro fyzikální výzkum a výuku" z Matematicko-fyzikální fakulty. Materiály byly předloženy Ekonomické komisi, která jménem předsedy Mgr. Martina Kuthana, Ph.D. vyjádřila kladné stanovisko a materiály doporučuje předsednictvu AS UK ke schválení. Předsednictvo AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k oběma předloženým návrhům.


6. Předsednictvo AS UK projednalo návrh na smírné řešení soudního sporu Hlavního města Prahy s Univerzitou Karlovou v Praze ve věci vlastnictví nemovitostí v Rettigově ul.č. 47 a 48 a v Celetné ul.č. 24, Praha 1. Předsednictvo AS UK vyjadřuje kladné stanovisko v souladu s usnesením AS UK ze dne 28. května 2010 a s doporučením Ekonomické komise z dne 24. května 2010 a s vědomím předsedy Ekonomické komise Mgr. Martina Kuthana, Ph.D.


7. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí rezignaci Mgr. Lukáše Kotka (PedF) podanou k 10. červenci 2014. Předsednictvo AS UK žádá hlavní volební komisi o povolání náhradníka.


8. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí rezignaci Bc. Josefa Málka (FSV) podanou k 21. červenci 2014. Předsednictvo AS UK žádá hlavní volební komisi o povolání náhradníka.


9. Předsednictvo AS UK schválilo senátora Mgr. Cyrila Broma, Ph.D. (MFF) jako člena Studijní komise AS UK.


10. Předsednictvo AS UK na základě žádosti předsedy Ekonomické komise Mgr. Martina Kuthana, Ph.D. nominuje ThLic. Petra Šimůnka do Ekonomické komise AS UK.


11. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 6. srpna 2014 od 15:00 hod. na sekretariátu AS.PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala:

Danka Humlová, tajemnice AS UK  


.pdf verze zápisu
Poslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám