Zasedání ediční komise AS UK dne 15. dubna 2014

Přítomni: Jaromír Krejčí, Štěpán Bojar, Cyril Brom, Jitka Feberová, Jan Kříž, Eugen Kvašňák, Jakub Marek, Jakub Michálek, Stanislav Štípek, Daniel Toropila, Michal Tuláček


Omluveni: Jan Chromý, Jáchym Srb, Marie Paráková, Jiří Dolejší,


Hosté: prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc., PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
1. Přivítání účastníku a členů kolegia, schválení programu.

2. Vystoupení prof. PhDr. Lenky Rovné, CSc., prorektorky pro evropskou problematiku


Vytvoření evropského centra

- monitoring možností podávání evropských projektů

- Spolupráce s fakultami

- Zapojení mladých vědců

- O záležitosti Horizontu 2020 se v rámci rektorátu staré Mgr. Adéla Jiroudková

- Reprezentace v EU – 53 lobistů z ČR včetně lobisty z UK – zjistit, kým byl zaregistrován

- 5.5.2014 v 16 hodin na Právnické fakultě 10. výročí vstupu ČR do EU – očekávání a vize


Dotaz: Jaké služby bude centrum poskytovat?

Odpověď: Databáze projektů, harmonogramy, pomoc při získávání informací, přímé kontakty v Bruselu.

Dotaz: Bude vyslán do Bruselu lobista za UK?

Odpověď: Osoba lobisty již byla dříve vybrána, ale akce se neuskutečnila

Dotaz: Bude zpětná vazba na dotazy zaslané fakultám.

Odpověď: Ano

Dotaz: Zda se bude vyjíždět do zahraničí na akce podobné Gaudeamu?

Odpověď: Veletrhy žádají za účast dost vysoké částky – návrh využít našeho zastoupení v zahraničí. Bude diskutováno v kolegiu rektora.

Dotaz: Zda by akce 10. výročí vstupu ČR do EU – očekávání a vize měla být pořádána na akademické půdě.

Odpověď: Je zaručeno vystoupení kandidátů na eurokomisaře všech politických stran.

Dotaz: Bude akce streamována?

Odpověď: Ano


Alumni


Spolek Karolinum bude snad rozpuštěn a bude vytvořen klub Alumni pod IPSC a bude zde na tuto problematiku 1 pracovní síla. Členové klubu by měli kartu, se kterou mohou čerpat určité výhody (slevy v prodejně nakladatelství Karolinum, nákup reprezentačních předmětů, přihlašování do kurzů CŽV atd.). Alumni by mohli naopak pořádat stáže pro studenty UK. Součástí programu by byly i společenské akce, klub VIP Alumni (např. 1/3 členů vlády jsou absolventi UK). Spolek Alumni by byl řízen radou, v jejímž čele by stál prof. Wilhelm. Do činnosti by se měly zapojit fakulty. Bude nutno na konkrétní aktivity hledat sponzory.


Dotaz: Kolik členů Alumni se předpokládá s ohledem na výdej průkazů, ročně vydá ÚVT 11 tisíc průkazů, které je nutno nakoupit, rezerva není velká, bude tedy nutno toto vědět s předstihem, aby byly nové průkazy zařazeny do výběrového řízení na nákup průkazů.

Odpověď: Předpokládají se stovky uživatelů do začátku.

Dotaz: Bude nějaká akce s oslovením absolventů podobně jako na MUNI?

Odpověď: Ano

Dotaz: Kdo všechno bude spadat pod Alumni?

Odpověď: absolventi magisterského i bakalářského studia


Budou osloveni i Alumni ze zahraničí, velká skupina Čechů je v Bruselu (cca 80).


Dotaz: Je zmapována situace na fakultách a bude možno do výstupů nahlédnout?

Odpověď: Ano, výstupy budou na webu.

Dotaz: Bude v klubu poplatek?

Odpověď: Bude to poplatek za vytvoření průkazu 200 kč.


3. Vystoupení PhDr. Alice Tejkalové Němcové, členky kolegia rektora - agenda IPSC a kolejí a menz

Představení prezentace, která bude k dispozici v elektronické formě – funkční schéma IPSC – oddělení informačních služeb, poradenských služeb, sociálních služeb, UK Point, výdejní centrum průkazů spolu s ÚVT, celkem 19 agend.


- Byl odeslán dopis fakultám, zda by daly na své stránky odkaz na IPSC

- Kontaktní osoby na fakultách

- Nový referent pro záležitosti sociálních služeb

- Univerzitní kavárna Kamzíkova

- Problematika školky Rybička na Přírodovědecké fakultě – nemá akreditaci MŠMT, její provoz je finančně náročný – požadavek 100 tis./rok od fakulty a 4500/měsíc od rodiče, nutno získat akreditaci a hledat sponzory


Výzvy:

- Zlepšení komunikace o IPSC dovnitř UK

- Kvalitní a udržitelné projekty v sociální oblasti

- Dobrý standard kolejí a menz

- Více studentských benefitů, prostor pro studentské aktivity

- Univerzita přístupná a vstřícná vůči studentům a zaměstnancům se speciálními potřebami

- Všechny knihy z produkce nakl. Karolinum i v pdf minimálně všechny texty, které jsou o zrakově handicapovaných nebo pro zrakově handicapované


Dotaz: Bude existovat separátní portál IPSC?

Informaci dodá na plánované další schůzi kolega Urx

Dotaz: Jaké jsou výsledky prodejů propagačních předmětů?

Odpověď: V minulém roce šlo přibližně o částku zhruba 780 tis. Kč


4. Vystoupení prof. PhDr. Martina Kováře, Ph.D., prorektora pro vnější vztahy


Oddělení odboru má 10 členů.


Změny prezentace UK

- Běžné akce – inaugurace, oslavy atd.

- Nové mediální aktivity

= pravidelné tiskové konference v úterky dopoledne v pravidelném formátu – pan rektor pohovoří o nových událostech a poté dostane prostor vždy některá z fakult či součástí, nejblíže to bude Přírodovědecká fakulta

= kulaté stoly k různým výročím či událostem

Bohumil Hrabal

Evropská unie

Pouta, která spojují – historie a současnost Euro-amerických vztahů (4.6.14)

Spisovatel a jeho duše – Škvorecký (30.10.14)

1. Světová válka, válka, která změnila svět (11.12.14)


- Velké akce

= Husovo výročí

= Karel IV

= 17. Listopad (konference, divadelní představení ve Stavovském divadle)


Na dotaz kolegy Broma zda budou připomínána jen “humanitní” výročí prorektor Kovář odpověděl, že v první fázi využil především svého zaměření a kontaktů, aby bylo možné tato připomínku těchto výročí co nejrychleji připravit. V příštím roce (2015) se už budou plánovat i přírodovědně a lékařsky zaměřená výročí.  


- Časopisy

Iforum a Forum

= Externí spolupráce s Hradcem Králové a Plzní

= pracovník pro anglickou verzi

= univerzitní fotograf a „áčkový“ fotograf

= změna agentury na focení při promocích


Forum – 4 čísla do roka, letos 2 čísla, obsahová i formální změna, tvorba asi na UK, bude mít reprezentativní charakter.


Byla vyhlášena výzva pro nové zpracování log UK a byl pozastaven účinek pravidel jednotného způsobu užívání znaku UK. V příštím roce (14/15) budou ještě jistě platná stávající loga, rok 15/16 by již byl s novými logy, před prázdninami by již mělo být jisto v pravidlech užívání loga-


- Propagační předměty

= zbavit se starých skladů

= vyrábět si sami či externě?

= e shop

=sladit s fakultami


- Gaudeamus a další akce podobného typu

= změnit stánek, více otevřít, dát větší důraz na celek UK, zamyslet se nad tím, co na místě nabízet (přihlášení ke studiu?), více interaktivní, 1 moderátor.


- Dětská univerzita


- Newsletter interní

- Prezentace UK do zahraničí

- E-learning – MOOC


5. Různé


- Anglicko-český slovníček na webu

- Informace o repozitáři

- Vizuál Gaudeamu

- Zeměpisný okruh studentů, kteří studují UK, příslušné tabulky budou zveřejněny na repozitáři EDASUK a budou s nimi seznámeni příslušní proděkani všech fakult.


Zapsala:

Jitka Feberová


Poslední změna: 21. leden 2018 23:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám