• Aktuality

Aktuality

8. srpna 2022

Stanovisko Univerzity Karlovy k nástupu nově přijatých Rusů a Bělorusů ke studiu


Vážení uchazeči a studenti,


cítíme za potřebné vás jednotně informovat o aktuální situaci ve vztahu k zahájení akademického roku zejména pro nově přijaté uchazeče z Běloruska a Ruska. Chceme deklarovat, že paušalizaci a kolektivizaci odpovědnosti za nastalou krizi na Ukrajině neschvalujeme a v duchu přijímacího řízení přistupujeme ke všem uchazečům či studentům individuálně na základě jednotně stanovených pravidel.


Z důvodu pomoci a podpory zahraničním studentům jsme v komunikaci s Odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR a na základě nařízení Vlády ČR č. 200 ze dne 22. června 2022 (o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech) musíme konstatovat, že přijímání žádostí o víza občanů Ruské federace a Běloruské republiky podaných na zastupitelských úřadech bylo zastaveno, a to bez výjimek pro vydání víza za účelem studia v ČR. Jelikož se jedná o politické rozhodnutí, není zde predikce, po jakou dobu bude toto omezení platit.


Dodáváme, že v případě přechodu z dlouhodobého víza na dlouhodobý pobyt, či prodloužení dlouhodobého pobytu probíhají procesy standardně. Možnost podat žádost o pobytové oprávnění na území tedy není dotčena, zastavení přijímání žádostí se týká pouze nových žádostí podávaných na zastupitelských úřadech v zahraničí.


Na základě výše uvedené skutečnosti lze pokládat za jisté, že nově přijatí uchazeči ke studiu na Univerzitě Karlově z Ruska a Běloruska nebudou moci nastoupit ke studiu od akademického roku 2022/2023. Proti aktuálnímu omezení není opravný prostředek, a distanční zápisy do studia, respektive studium samo proto nebude možné zajistit (všechny formy studia do určité míry vyžadují fyzickou přítomnost studentů). Situace nás velice mrzí a vážíme si vašeho zájmu o studium na Univerzitě Karlově.


S pozdravem


doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.

prorektorka pro studijní záležitosti

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám