• Aktuality

Aktuality

14. listopadu 2022

Stanovisko Univerzity Karlovy k možnosti studia občanů Běloruska


Vážení uchazeči a studenti,


jako Univerzita Karlova oceňujeme, že Vláda České republiky částečně přehodnotila svůj dosavadní postoj vůči uchazečům a studentům z Běloruska, a díky novele nařízení vlády č. 200/2022 Sb., o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech, umožnila podání žádosti o oprávnění k pobytu na území ČR občanům Běloruska, kteří hodlají na českých vysokých školách uskutečnit stipendijní pobyt na základě stipendií poskytovaných Českou republikou, Evropskou unií nebo mezinárodními organizacemi. Bližší informace lze získat na jednotlivých fakultách univerzity.


Jsme přesvědčeni, že tito přijíždějící studenti budou cennou a aktivní posilou naší akademické obce, a mají naši plnou podporu v této nelehké situaci.


S pozdravem


doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.

prorektorka pro studijní záležitosti

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám