• Aktuality

Aktuality

14. října 2023

Dopis rektorky studujícím k situaci na Blízkém východě

Tento dopis rektorky studentkám a studentům vznikl v návaznosti na aktuální dění na Blízkém východě a návazné akce nejen v českém, ale i evropském veřejném prostoru.


Vážené studentky, vážení studenti,


jsem nesmírně smutná ze současných událostí, agrese a násilí týkající se přímo či nepřímo některých z vás. Pokládám naši Univerzitu Karlovu jako celek za prostředí, které zajišťuje nejen ideální podmínky pro výuku, studium a výzkum, ale i pro bezpečnou, klidnou a respektující vzájemnou komunikaci. Proto se celé vedení UK ostře staví proti všem projevům nenávisti, proti vyhrožování násilím i etnickému a národnostnímu vymezování se – jsou v přímém rozporu s univerzitním imatrikulačním slibem i Etickým kodexem a jsme připraveni přijmout odpovídající opatření v případě jejich porušení. Jsme si též vědomi své odpovědnosti za bezpečí našich studujících i zaměstnanců a ve spolupráci se státními orgány činíme maximum pro jejich ochranu. Nejen jako vaše rektorka, ale také jako žena a matka doufám, že se situace zklidní. V tuto chvíli jsou mé myšlenky s vámi se všemi, zejména pak s těmi, jejichž rodiny, přátelé a blízcí jsou celou situací zasaženi přímo. Přeji všem hodně sil – nikdo z nás není sám, jsme akademická rodina a společenství, jež si v těžkých chvílích musí být navzájem oporou.


Vaše Milena Králíčková

rektorka Univerzity Karlovy

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám