• Aktuality

Aktuality

17. října 2023

Vyjádření vedení Univerzity Karlovy k financování vysokých škol a k celostátní hodinové výstražné stávce dne 17. 10. 2023


Vedení Univerzity Karlovy (UK) dlouhodobě poukazuje na neuspokojivý stav financování českého veřejného vysokého školství a zdůrazňuje nutnost faktického naplnění dlouhodobé celospolečenské prioritizace vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací. Pokud chceme v ČR budovat znalostní ekonomiku, je nezbytné přijmout závazný střednědobý výhled růstu poměrných výdajů na vysoké školy vůči HDP na úroveň alespoň průměru zemí OECD, a to zvláště proto, že demografický nárůst, letos zaznamenaný na středních školách, se za několik let promítne na školy vysoké. Navíc podíl vysokoškolsky vzdělané populace v ČR již nyní patří k nejnižším v EU.


Je vhodné připomenout, že objem institucionálních veřejných prostředků na vysoké školství vyjádřený ve vztahu k HDP klesl v roce 2023 z 0,62 % v roce 2009 na 0,45 %. I přesto vysoké školy plní svou společenskou roli – reagují na zvyšující se požadavky na vzdělávací proces, přinášejí společnosti vzdělané absolventky a absolventy v nespočtu významných oborů a špičková věda má potenciál přispívat k mezinárodní konkurenceschopnosti ČR.


Chápeme proto důvody vedoucí k protestní akci plánované na 17. 10. 2023. Je potřeba lépe financovat vzdělávání v ČR, abychom byli jako země i do budoucna schopni kvalitně vzdělávat a být konkurenceschopní v Evropě i ve světě. Univerzita Karlova je pochopitelně připravena s MŠMT spolupracovat také na dlouhodobé strategii rozvoje vysokého školství, které se musí v současné době dramatických technologických změn dynamicky měnit.


Přes probíhající vnitřní efektivizaci a získávání externích zdrojů, při nedostatečné podpoře ze strany státu, je a bude do budoucna jen omezená možnost zabránit odlivu jak studentských, tak vědeckých i akademických talentů. Tím je ohrožena schopnost budovat znalostní ekonomiku a přispívat k lepší budoucnosti ČR.


Za vedení UK

prof. Milena Králíčková,

rektorka Univerzity Karlovy


Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

e-mail:


Více o:


  • Iniciativě napříč vysokými školami v ČR Hodina pravdy

  • Doporučení Rady vysokých škol k protestům akademických obcí VŠ

  • Vyhlášení celostátní hodinové výstražné stávky Vysokoškolským odborovým svazem

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám