Zápis ze zasedání studijní komise AS UK dne 11. března 2014

Přítomni (v abecedním pořadí, bez křestních jmen a titulů): Cvrčková, Fontana, Hodek, Hurný, Kalina, Korcsok, Kříž, Macháček, Makajev, Marádová, Matys, Michálek, Srb, Šolc, Toropila, Tuláček

Omluveni (v abecedním pořadí, bez křestních jmen a titulů): Borovka, Bureš, Čepelová, Fišárková, Jašurek, Kučera, Říhová, Zajíček

Nepřítomni (v abecedním pořadí, bez křestních jmen a titulů): Havlík, Horký, Chlouba

Hosté:

JM prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. – rektor UK

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. – prorektor pro tvůrčí a ediční činnost

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. – prorektor pro koncepci studia

doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – prorektorka pro studijní záležitosti

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. – člen kolegia rektora

prof. ThDr. Jan Lášek – člen kolegia rektora

PhDr. Mgr. Jakub Jeřábek (FSV)


Program zasedání:

1) Schválení programu zasedání

2) Informace o činnosti komise v uplynulém roce

3) Vystoupení JM rektora a členů kolegia a následná diskuse problematiky studia

4) Stanovení agendy studijní komise pro rok 2014

5) Různé


ad 1) Program zasedání byl schválen tichým souhlasem.

ad 2) Bývalý předseda komise Makajev rekapituloval a okomentoval aktivity studijní komise v roce 2013.

ad 3) JM rektor, prorektoři a členové kolegia rektora představili své plány v rámci svých kompetenci týkající se problematiky studia. Proběhla obšírná diskuse dílčích otázek.

ad 4) Komise schválila návrh agendy (viz příloha zápisu).

ad 5) Žádné příspěvky do bodu Různé.


zápis ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:21 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám