Významný izraelský genetik profesor Gruenbaum obdržel čestný titul UK

Čestnou vědeckou hodností doctor honoris causa lékařských věd, kterou mu udělila Univerzita Karlova, se může od nynějška pyšnit prof. Yosef Gruenbaum, Ph.D. Předseda The Alexander Silberman Institute of Life Sciences Hebrejské univerzity v Jeruzalémě si toto uznání vysloužil za dlouholetou úzkou spolupráci s UK, za pomoc české vědě a především za své objevy v oblasti genetiky a významný přínos rozvoji biologie a medicíny. Čestný titul převzal profesor Gruenbaum v pondělí 20. října ve Velké aule Karolina.„Scházíme se při příležitosti, kdy Univerzita Karlova, jedna z nejstarších vysokých škol v Evropě, věrna svým historickým tradicím projevuje úctu a uznání těm, kteří se vynikajícím způsobem zasloužili o vzdělanost a dobro veškerenstva. Univerzita Karlova v souladu se svým humanitním posláním oceňuje úsilí nejpřednějších osobností v oblasti vědy, kultury a společenských vztahů sloužících blahu a rozkvětu všeho lidstva,“ přivítal všechny přítomné na slavnostním shromáždění v Karolinu prof. Jan Škrha, prorektor UK.


Než dal prof. Tomáš Zima, rektor UK, souhlas ke slavnostní promoci, představil prof. Aleksi Šedo, děkan 1. lékařské fakulty UK, osobnost prof. Yosefa Gruenbauma hostům v sále (laudatio). Připomněl tak, že profesor Gruenbaum zasvětil celý svůj vědecký život genetice a výzkumu DNA. Dlouhodobě se věnuje studiu strukturní organizace buněčného jádra a jaderného obalu. Jeho výzkum významně přispěl k vysvětlení nemocí nazývaných laminopatie, které způsobuje mutace genů kódujících laminy, tedy bílkoviny, jež jsou potřebné ke správnému dělení buněk. Dokázal také, že vhodným živočišným modelem pro studium laminopatií a testování potenciálních terapeutických látek je háďátko.


Pro rozvoj české vědy je profesor Gruenbaum důležitou osobností, dlouhodobě úzce spolupracuje s Ústavem buněčné biologie a patologie 1. lékařské fakulty UK i s dalšími tuzemskými odbornými pracovišti. V roce 2011 se spolupodílel na uspořádání významného EMBO workshopu o chromatismu na Univerzitě Karlově.


Po převzetí čestného titulu profesor připomněl, že má blízký vztah nejenom k české vědě, ale i ke kultuře, a zavzpomínal na svá první setkání s tuzemskými vědci. „S potěšením a úctou přijímám tento čestný titul jako symbol naší mezinárodní spolupráce,“ usmíval se a poděkoval za celoživotní podporu a velké pochopení pro jeho práci také své rodině, která se slavnosti v Karolinu účastnila.

Profesor Gruenbaum si z Univerzity Karlovy zpět do Izraele odveze vedle diplomu také zlatou pamětní medaili UK, kterou mu po oficiální části slavnosti předal prof. Zima, rektor UK.Poslední změna: 12. listopad 2014 16:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám