Zápis ze zasedání sociální komise AS UK dne 26. května 2014

Přítomni: Bc. David Hurný (PřF), Vilém Anzenbacher (PF), MUDr. Barbora Fišárková, Ph.D. (2. LF), Bc. Markéta Havelková (FF), Bc. Martin Holý (HTF), Dana Humlová (2. LF), Bc. Peter Korcsok (MFF), Mgr. Miroslav Makajev (PF), Mgr. Martin Michálek (MFF), Bc. Miroslav Tenkl (PřF), Bc. Veronika Trtková (PF), Bc. Michal Tuláček (PF)

Omluveni: Jakub Vondraš (LF P)

Hosté: Mgr. Lucie Diblíková (PřF), Mgr. Nikol Novotná (PřF), Mgr. Kateřina Lundáková (FF), Eliška Roslerová (FaF)


Program:

1. Schválení programu

2. Schválení zápisu ze zasedání sociální komise ASUK 13. března 2014

3. Žádost o jednorázovou finanční podporu Studentské unie Přírodověda (SUP)

4. Žádost o jednorázovou finanční podporu Salsa4water (S4W)

5. Žádost o jednorázovou finanční podporu Spolku českých studentů farmacie (SCŠF)

6. Různé


1. Schválení programu


Schváleno tichým souhlasem.


2. Schválení zápisu ze zasedání sociální komise ASUK 13. března 2014


Poměr hlasů: 9-0-2


3. Žádost o jednorázovou finanční podporu Studentské unie Přírodověda (SUP)

Za SUP Mgr. Lucie Diblíková (PřF): SUP žádají o finanční podporu 15 tis. Kč pro uspořádání 2. ročníku festivalu v prostorách kampusu Albertov. Akce byla zařazená do programu Rektorského dne. Akce se zúčastnilo celkem 900 lidí. Celkový rozpočet akce je 40 tis. Kč.


Bc. Martin Holý (HTF) se ptá na fakultní zastoupení účastníků: „Majorita účastníků je z přírodovědy, ale zařazením akce do programu Rektorského dne zajistila účastníky z jiných fakult.“, odpověděla za organizátory Mgr. Lucie Diblíková.


Usnesení: Sociální komise AS UK doporučuje rektorovi podpořit, dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze a opatření rektora č. 23/2007, ve znění změny opatření č. 6/2009 a 7/2013, čl. 3, odst. 2a a na základě odst. 4, písmene c), o jednorázové podpoře studentů, Albertov Slackline festiva v požadované výši (15 000 Kč). Poměr hlasů: 11-0-1


4. Žádost o jednorázovou finanční podporu Salsa4water (S4W)

Za S4W Mgr. Kateřina Lundáková (FF): S4W je nyní v prostorách jídelny KaM, a proto žádají o finanční podporu na vytvoření tanečního sálu jídelny, nyní zejména pro zakoupení věšáků a zrcadel. 100% výtěžku z akcí putuje na podporu projektů do rozvojových zemí, proto S4W žádají o finanční podporu Univerzity Karlovy.


Usnesení: Sociální komise AS UK doporučuje rektorovi podpořit, dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze a opatření rektora č. 23/2007, ve znění změny opatření č. 6/2009 a 7/2013, čl. 3, odst. 2a a na základě odst. 4, písmene c), o jednorázové podpoře studentů, Slasa4water Prague v požadované výši (10 000 Kč). Poměr hlasů: 11-0-1


5. Žádost o jednorázovou finanční podporu Spolku českých studentů farmacie (SČSF)

Za SČSF Eliška Roslerová (FaF): SČSF žádá o finanční podporu Kongresu (28.10 - 2.11. 2014), který je zaštítěn Evropskou asociací farmaceutů, který bude mimo jiné obsahovat workshopy, předkongresovou akci v Praze, veřejnou kampaň v Hradci Králové a galavečer. SCŠF žádají o 100 tis. Kč. Spolek žádal již finanční podporu od Zentivy, kterou obdržel.


Mgr. Miroslav Makajev (PF): Dostal Spolek finanční podporu od kmenové Farmaceutické fakulty? Jaký je fakultní přesah akce? „Přesah akce je zejména zaručen předkongresovou akcí, která bude probíhat v Praze. Spolek zatím nežádal o finanční odporu FarmF či lékařské fakulty.“, odpověděla E. Roslerová


Usnesení: Sociální komise ASUK doporučuje SČSF zvážit podporu Farmaceutické fakulty či lékařských fakult. Poměr hlasů: 10-0-1


Usnesení: Sociální komise AS UK nedoporučuje rektorovi podpořit, dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze a opatření rektora č. 23/2007, ve znění změny opatření č. 6/2009 a 7/2013, čl. 3, odst. 2a a na základě odst. 4, písmene c), o jednorázové podpoře studentů, projekt EPSA Autumn Assembly 2014 v požadované výši (100 000 Kč). Poměr hlasů: 10-0-1


6. Různé

Mgr. Miroslav Makajev (PF) informuje, že KaM vytvořila pracovní skupinu, která v průběhu následujícího půl roku provede kompletní revizi předpisů KaM. O dalším vývoji bude M. Makajev informovat.


Zapsal/a: Danka Humlová, tajemnice AS UK

Schválil: David Hurný


.pdf verze zápisu


Poslední změna: 21. leden 2018 23:21 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám