Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 10. října 2014

Přítomní členové předsednictva:

Zuzana Červinková, Martin Holý, Tomáš Nigrin, Josef Staša, František Zahálka

Omluveni:

Josef Fontana

Přítomní hosté:

Bc. Tereza Svobodová, B.A., tajemnice legislativní komise AS UK

Danka Humlová, tajemnice AS UK1. Předsednictvo AS UK projednalo doručenou korespondenci senátu.


2. Předsednictvo AS UK podrobně projednalo témata navrženého programu zasedání AS UK 10. října 2014.


3. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí, že se náhradnice studentského zástupce v AS UK za LF P MUDr. Michaela Miklíková vzdala dne 9. října 2014 nominace. Předsednictvo AS UK žádá hlavní volební komisi o vyhlášení doplňovacích voleb na LFP.


4. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informaci o ukončení studia Mgr. Elišky Sedláčkové (PedF).


5. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 11. listopadu 2014 od 17:00 hod. na sekretariátu AS.PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala:

Danka Humlová, tajemnice AS UK 


.pdf verze
Poslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám