Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 21. listopadu 2014

Přítomní členové předsednictva:

Zuzana Červinková, Martin Holý, Tomáš Nigrin, Josef Staša, František Zahálka


Omluveni:

Josef Fontana


Přítomní hosté:

Tereza Svobodová, tajemnice legislativní komise AS UK

Danka Humlová, tajemnice AS UK1. Předsednictvo AS UK projednalo doručenou korespondenci senátu.


2. Předsednictvo AS UK podrobně projednalo témata navrženého programu zasedání AS UK 21. listopadu 2014.


3. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí rezignaci Mgr. Miroslava Makajeva na pozici delegáta ve Studentské komoře Rady vysokých škol.


4. Předsednictvo AS UK jednalo o programu setkání předsednictev Akademických senátů pražských vysokých škol, které proběhne v úterý 2. prosince 2014 od 19. 00 v Karolinu.


5. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat v úterý 2. prosince 2014 od 17:00 hod. na sekretariátu AS.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala:

Danka Humlová, tajemnice AS UK 


.pdf verze zápisu


Poslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám