Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 2. prosince 2014

Přítomní členové předsednictva:

Zuzana Červinková, Josef Fontana, Martin Holý, Tomáš Nigrin, Josef Staša, František Zahálka


Přítomní hosté:

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, J. M. pan rektor

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Danka Humlová, tajemnice AS UK
1. Předsednictvo AS UK schválilo zápis ze zasedání předsednictva ze dne 10. listopadu 2014, 14. listopadu 2014 a 19. listopadu 2014.


2. Předsednictvo AS UK projednalo doručenou korespondenci senátu.


3. J. M. pan rektor prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA informoval předsednictvo AS UK o materiálech, které budou projednávány na zasedání AS UK dne 12. prosince; návrhy na čerpání mimořádného příspěvku pro UK a dokument k jednotnému vizuálnímu stylu.


4. Předsednictvo AS UK na základě žádosti předsedy sociální komise Mgr. Davida Hurného nominuje Sáru Vidímovou (FF), Kristýnu Kučerou (1. LF), Petra Šaška (1. LF) a Miroslava Kyselicu (3. LF) do sociální komise AS UK.


5. Předsednictvo AS UK na základě žádosti předsedy ekonomické komise AS UK Mgr. Martina Kuthana, Ph.D. nominuje Miroslava Kyselicu (3. LF) a Jakuba Polácha (3. LF) do ekonomické komise AS UK.


6. Předsednictvo AS UK na základě žádosti předsedy ediční komise AS UK doc. Mgr. Jaromíra Krejčího, Ph.D. nominuje Michala Kuka (PF) do ediční komise AS UK.


7. Předsednictvo AS UK na základě žádosti předsedy studijní komise AS UK Mgr. Romana Šolce nominuje Miroslava Kyselicu (3. LF) a Jakuba Polácha (3. LF) do studijní komise AS UK.


8. Předsednictvo AS UK schválilo senátora Mgr. Davida Hurného (PřF) jako řádného člena legislativní komise AS UK.


9. Předsednictvo AS UK jednalo o žádosti o výklad Studijního a zkušebního řádu UK, kterou na adresu Akademického senátu zaslal dne 1. prosince 2014 Mgr. Václav Lněnička ze studijního oddělení ETF UK. Odpověď s příslušnými odbory RUK připraví Bc. Tereza Svobodová, B.A., tajemnice legislativní komise AS UK.


10. Předsednictvo AS UK připravilo návrh programu na zasedání pléna AS UK dne 12. prosince 2014.


11. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 12. prosince 2014 od 9:00 hod. na sekretariátu AS.PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UKZapsala:

Danka Humlová, tajemnice AS UK Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 2. prosince 2014
Poslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám