Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 12. prosince 2014

Přítomní členové předsednictva:

Zuzana Červinková, Martin Holý, Tomáš Nigrin, Josef Staša


Přítomní hosté:

Tereza Svobodová, tajemnice legislativní komise AS UK

Danka Humlová, tajemnice AS UK1. Předsednictvo AS UK schválilo zápis ze zasedání předsednictva ze dne 2. prosince 2014.


2. Předsednictvo AS UK projednalo doručenou korespondenci senátu.


3. Předsednictvo AS UK podrobně projednalo program zasedání AS UK 12. prosince 2014.


4. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 12. ledna 2014 od 17:30 hod. na sekretariátu AS.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala:

Danka Humlová, tajemnice AS UK Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 12. prosince 2014

Poslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám