Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 23. ledna 2015

Přítomní členové předsednictva:

Zuzana Červinková, Martin Holý, Tomáš Nigrin, Josef Staša, Josef Staša, Josef Fontana


Přítomní hosté:

Tereza Svobodová, tajemnice legislativní komise AS UK

Danka Humlová, tajemnice AS UK1. Předsednictvo AS UK projednalo doručenou korespondenci senátu.


2. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí rezignaci Mgr. Martina Michálek (MFF) podanou k 16. lednu 2015. Předsednictvo AS UK žádá hlavní volební komisi o povolání náhradníka.


3. Předsednictvo AS UK podrobně projednalo program zasedání AS UK 23. ledna 2015.


4. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 27. ledna 2015 od 17:00 hod. na sekretariátu AS.PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala:

Danka Humlová, tajemnice AS UK 


Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 23. ledna 2015_scan


Poslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám