Zápis ze zasedání sociální komise AS UK ze dne 10. prosince 2014

Přítomni: Mgr. David Hurný (PřF), Bc. Markéta Havelková (FF/FSV), Mgr. Martin Holý (HTF), Dana Humlová (2. LF), Bc. Karel Chlouba (FHS), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Kristýna Kučerová (1. LF), Mgr. Martin Michálek (MFF), Petr Šašek (1. LF)


Omluveni: Mgr. Jan Kříž (PřF), Mgr. Miroslav Makajev (PF), Bc. Peter Korcsok (MFF), Ing. Zdeněk Bureš (LF HK), Miroslav Kyselica (3. LF), Veronika Trtková (PF)


Hosté: Maroš Lauer (SU UK), Magdaléna Voldřichová (Studenti FHS UK), Miloš Fiala (Vysokoškolská hokejová liga), Jakub Havránek (SUUK/FSV)


Program:


 1. Vysokoškolská liga (žádost o podporu projektu)

 2. Studentská unie UK

    a. 

  Grantové řízení pro ZS 2014/2015 (jednorázová finanční žádost o 26 000 Kč)

    b. 

  Aktualizace webových stránek a propagace spolků (jednorázová finanční žádost o 30 000 Kč)

    c. 

  Studentský Majáles (jednorázová finanční žádost o 70 000 Kč)

 3. IFMA – Světový den proti diabetu (jednorázová inanční žádost o 10 000 Kč)


1. Vysokoškolská liga (žádost o podporu projektu)

Miloš Fiala (Vysokoškolská hokejová liga) představil projekt a popsal, že se jedná o univerzitní mužstvo. Zmínil, že ve 2. ročníku vysokoškolské ligy došlo ke změnám a nyní je tedy hokejovou asociací placeno pouze ubytování. V květnu 2014 jsme jednali s J. M. panem rektorem, který slíbil, že univerzitní tým bude financovat. Podali jsme si přihlášku a již jsme zahájili utkání na letošní sezónu.


Návrh usnesení:

Sociální komise AS UK se necítí být věcně příslušná k projednávání tohoto projektu a nechává J. M. panu rektorovi osobně na zvážení. Sociální komise AS UK akci podporuje. Počet hlasů: 8-0-0


2. Studentská unie UK

a. Grantové řízení pro ZS 2014/2015 (jednorázová finanční žádost o 26 000 Kč)

Maroš Lauer, předseda Studentské Unie UK informoval o plánovaném Grantovém řízen a zdůraznil, že na základě stížností na průběh Grantového řízení 2013/2014 byl upraven Grantový řád SU UK.


Bc. Markéta Havelková (FF/FSV) se požádala o předložení zprávy o podpořených projektech v loňském roce. Zdůraznila, že SU UK sociální komisi AS UK opakovaně slibovala, že tuto zprávu dodá. Maroš Lauer, předseda SU UK, odpověděl, že zprávu vypracuje a sociální komisi AS UK dodá. Zmínil, že Mgr. Martin Holý se grantového řízení 2013/14 zúčastnil. Mgr. Martin Holý (HTF) sdělil, že se při svém rozhodování v grantovém řízení 2013/14 cítil být ovlivňován delegáty studentských spolků, které jsou členy SU UK.


Bc. Markéta Havelková (FF/FSV) dále požádala o rozpočet SU UK. Maroš Lauer, předseda SU UK, odpověděl, že rozpočet SU UK je vystaven na webových stránkách SUUK.


Mgr. David Hurný, předseda sociální komise AS UK sdělil, že není spokojen s tím, jak grantové řízení v SU UK dříve probíhalo. Sociální komisi AS UK se nelíbí, že poskytne finance v řízení, kdy SU UK v dalším řízení tyto peníze přerozdělí a zmínil, že do budoucna bude přerozdělování financí na UK probíhat podle nových Pravidel podpora zájmové činnosti studentů UK, která jsou nyní ve schvalovacím procesu AS UK. Maroš Lauer, předseda SU UK, sociální komisi AS UK slíbil, že jakmile bude výroční zpráva, bude předložena sociální komisi AS UK.


Návrh na usnesení:

Sociální komise AS UK doporučuje Rektorovi vyhovět žádosti v plném rozsahu tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 2. a 3. Opatření o zásadách poskytování podpory zájmové činnosti studentů č. 23/2007 ve znění č. 6/2009 a 7/2013 a podle pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze žádost o jednorázovou finanční podporu Studentské unie UK na Grantové řízení pro ZS 2014/2015. Počet hlasů: 4-1-4

ŽÁDOST NEBYLA SCHVÁLENA.


b. Aktualizace webových stránek a propagace spolků (jednorázová finanční žádost o 30 000 Kč)

Jakub Havránek (FSV, radní SU UK) požádal o příspěvek na přepracování a aktualizaci webu SUUK. Zdůraznil, že web bude rozšířen tak, aby nebyl jen úložištěm zpráv a rozpočtů, ale aby fungoval i pro ostatní spolky, např. zabudováním registrace spolků s možností vkládání událostí a zobrazením i v zamýšlené mobilní verzi.


Bc. Markéta Havelková (FF/FSV) se zeptala, kdo bud nový web dělat? Maroš Lauer, předseda SU UK,  odpověděl, že bude vypsáno výběrové řízení. Zmínil, že by bylo dobré, kdyby se do výběrového řízení přihlásili i studenti z fakult. MUDr. Josef Fontana (3. LF) se zeptal, jak může SU UK žádat konkrétní částku, když ještě neví, kdo bude zakázku dělat? Jak jste vypočítali cenu webu? Jakub Havránek (FSV, radní SU UK) odpověděl, že pracuje v tomto prostředí a řídil se praxí.


Bc. Markéta Havelková (FF/FSV) sdělila, že sociální komise AS UK tady není od toho, aby financovala vnitro organizační chod SU UK. Maroš Lauer, předseda SU UK, odpověděl, že o pravidelnou finanční podporu SU UK letos ještě nepožádala, protože dělá audit a jednorázová finanční podpora na konkrétní projekt je transparentnější.


Návrh usnesení:

Sociální komise AS UK doporučuje Rektorovi vyhovět žádosti v plném rozsahu tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 2. a 3. Opatření o zásadách poskytování podpory zájmové činnosti studentů č. 23/2007 ve znění č. 6/2009 a 7/2013 a podle pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze žádost o jednorázovou finanční podporu Studentské unie UK na aktualizaci webových stránek.Počet hlasů: 0-3-6

ŽÁDOST NEBYLA SCHVÁLENA.


c. Studentský Majáles (jednorázová finanční žádost o 70 000 Kč)

Magdaléna Voldřichová (Studenti FHS UK) představila nadcházející třetí ročník Studentského Majálesu. Zdůraznila, že organizační výbor Studentského Majálesu žádá nyní o víc financí než v minulém roce, protože se projekt rozšíří na Ovocný trh. Zmínila, že projekt chce opět navázat spolupráci s VŠE.


Mgr. Martin Holý (HTF) se zeptal, když má tento projekt záštitu i z jiných pražských vysokých škol, proč jej finančně podporuje jen UK. Magdaléna Voldřichová (Studenti FHS UK) odpověděla, že organizční výbor bude žádat o záštitu i další pražské vzdělávací instituce jako AMU, FAMU a Konzervatoř Jaroslava ježka, ale vše se koná na UK.


Návrh usnesení:

Sociální komise AS UK doporučuje Rektorovi vyhovět žádosti v plném rozsahu tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 2. a 3. Opatření o zásadách poskytování podpory zájmové činnosti studentů č. 23/2007 ve znění č. 6/2009 a 7/2013 a podle pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze žádost o jednorázovou finanční podporu projektu Studentský Majáles, ale do budoucna by uvítala, aby byly požádány i další VŠ alespoň o symbolickou finanční podporu.Počet hlasů: 8-0-1


3. IFMA – Světový den proti diabetu (jednorázová finanční žádost o 10 000 Kč)

Kristýna Kučerová (1. F) představila projekt, který proběhl 12. listopadu 2014 na Andělu. Zmínila, že akce je zaměřena na prevenci diabetes mellitus 2. stupně. Na akci přišlo 600 lidí z řad veřejnost, z toho se povedlo vyšetřit 322 lidí.


Mgr. Martin Holý (HTF) sdělil, že akce se u líbí tím, že akce již proběhla a je do detailů vyčíslená.


Návrh usnesení:

Sociální komise AS UK doporučuje Rektorovi vyhovět žádosti v plném rozsahu tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 2. a 3. Opatření o zásadách poskytování podpory zájmové činnosti studentů č. 23/2007 ve znění č. 6/2009 a 7/2013 a podle pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze žádost o jednorázovou finanční podporu projektu IFMA – Světový den proti diabetu.


Počet hlasů: 7-0-1


Zapsala: Danka Humlová

Za správnost: Mgr. David Hurný, předseda sociální komise AS UK


Zápis ze zasedání SOCIÁLNÍ komise dne 10. prosince 2014_pdf

Poslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám