Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 27. března 2015

Přítomní členové předsednictva:

Zuzana Červinková, Martin Holý, Tomáš Nigrin, Josef Staša, Roman Šolc, František Zahálka


Přítomní hosté:

Tereza Svobodová, tajemnice legislativní komise AS UK

Danka Humlová, tajemnice AS UK1. Předsednictvo AS UK schválilo zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 17. března 2015 po diskuzi a drobných úpravách v bodě 11.


2. Předsednictvo AS UK projednalo doručenou korespondenci senátu.


3. Předsednictvo AS UK projednalo harmonogram projednávání Dlouhodobého záměru UK 2016-2020. Společné jednání ekonomické a ediční komise AS UK se bude konat v úterý 7. dubna 2015 od 17:00, společné jednání studijní a sociální komise AS UK se bude konat ve středu 8. dubna 2015 od 17:00. Předsednictvo AS UK bude o DZ UK 2016-2020 jednat v úterý 14. dubna 2015 také od 17:00 a připraví závěrečný dokument, který předá J. M. panu rektorovi.


Předsednictvo AS UK žádá, aby písemné podklady členové AS UK posílali do soboty 4. dubna 2015 na adresu tajemnic AS UK; v případě společného jednání ekonomické a ediční komise AS UK na adresu tajemnice Danky Humlové ( ), v případě společného jednání studijní a sociální komise AS UK na adresu tajemnice legislativní komise Terezy Svobodové ( ).


4. Předsednictvo AS UK nominovalo do Dozorčí rady Grantové agentury UK Mgr. Jakuba Marka, Ph.D. (FHS) a doc. RNDr. Daniela Fryntu, Ph.D. (PřF).


5. Předsednictvo AS UK nominovalo do hodnotící komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů MUDr. Josefa Fontanu (3. LF) a Veroniku Trtkovou (PF).


6. Předsednictvo AS UK nominovalo do kontrolní komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti Mgr. Romana Šolce (PřF) a vyzvalo ekonomickou komisi AS UK k nominaci svého zástupce.


7. Předsednictvo AS UK na návrh Bc. Petera Korcsoka, předsedy sociální komise AS UK, nominovalo Danielu Čechovou (PedF) extramurální členkou sociální komise AS UK.


8. Předsednictvo AS UK schválilo Mgr. Jana Kranáta, Ph.D. (ETF) členem ekonomické komise, dále schválilo Mgr. Viléma Anzenbachera (PF) členem sociální komise AS UK a ekonomické komise AS UK.


9. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí vzdání se členství Mgr. Michala Tuláčka (PF) z petiční komise AS UK.


10. Předsednictvo AS UK projednalo návrh programu na zasedání pléna AS UK dne 27. března 2015.


11. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat v úterý 14. března 2015 od 17:00 hod. na sekretariátu AS.PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala:

Danka Humlová, tajemnice AS UKZápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 27. března 2015_scan


Poslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám