Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 14. dubna 2015

Přítomní členové předsednictva:

Martin Holý, Tomáš Nigrin, Josef Staša, Roman Šolc, František Zahálka


Přítomní hosté:

Tomáš Zima, J. M. pan rektor

Peter Korcsok, předseda sociální komise AS UK

Cyril Brom, člen ekonomické komise AS UK

Jaromír Krejčí, předseda ediční komise AS UK

Danka Humlová, tajemnice AS UK

Tereza Svobodová, tajemnice legislativní komise AS UK1. Předsednictvo AS UK schválilo zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 27. března 2015.


2. Předsednictvo AS UK projednalo doručenou korespondenci senátu.


3. J. M. pan rektor diskutoval s předsednictvem AS UK a předsedy pracovních komisí konkrétní dotazy k Dlouhodobého záměru UK 2016-2020 vzešlé ze zasedání pracovních komisí AS UK.


4. Předsednictvo AS UK projednalo na žádost J. M. pana rektora dle čl. 7 odst. 13 Statutu UK návrh na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v ul. Celetná č. o. 22 a 24, v Praze 1 s obchodní společností NTVOS s.r.o., se sídlem Wenzigova 1861/7, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO: 02028727, za měsíční nájemné ve výši 355 000,- Kč bez DPH. Na zasedání předsednictva AS UK byl přítomný Mgr. Cyril Brom, Ph.D., který z pověření Mgr. Martina Kuthana, Ph.D., předsedy ekonomické komise AS UK, sdělil, že ekonomická komise AS UK návrh projednala a doporučila předsednictvu AS UK ke schválení. Předsednictvo AS UK k návrhu vyjádřilo kladné stanovisko.


5. Předsednictvo AS UK na návrh doc. Mgr. Jaromíra Krejčího, Ph.D., předsedy ediční komise AS UK, schválilo Mgr. Jana Kříže (PF), MUDr. Jitku Feberovou, Ph.D. (2. LF), RNDr. Štěpána Bojara (ÚVT), Michala Kuka (PF) a Mgr. Petra Andrease (FF) za extramurální členy ediční komise AS UK.


6. Předsednictvo AS UK na návrh Mgr. Jana Chromého, Ph.D., předsedy petiční komise AS UK, schválilo PhDr. Libora Flemra, Ph.D. (FTVS) za řádného člena petiční komise AS UK.


7. Předsednictvo AS UK na návrh Bc. Petera Korcsoka, předsedy sociální komise AS UK, schválilo Veroniku Matějovou (PedF) a Mgr. Jan Kukla (PřF) za extramurální členy sociální komise AS UK.


8. Předsednictvo AS UK projednalo připomínky ze společných zasedání ediční a ekonomické komise AS UK a sociální a studijní komise AS UK, finalizovalo a schválilo jednotný dokument za AS UK, který předseda AS UK předloží J. M. panu rektorovi.


9. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat v úterý 5. května 2015 od 17:30 hod. na sekretariátu AS.PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UKZapsala:

Danka Humlová, tajemnice AS UK


Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 14. dubna 2015_scan
Poslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám