Zápis z mimořádného zasedání předsednictva AS UK ze dne 5. května 2015

Přítomní členové předsednictva:

Zuzana Červinková, Martin Holý, Tomáš Nigrin, Josef Staša, František Zahálka


Přítomní hosté:

Tomáš Zima, J. M. pan rektor UK

Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK

Danka Humlová, tajemnice AS UK

Tereza Svobodová, tajemnice legislativní komise AS UK1. J. M. pan rektor seznámil předsednictvo AS UK se svým prohlášením týkajícím se záměru prezidenta republiky nepodepsat dekrety tří docentů navržených ke jmenování profesorem. Předsednictvo AS UK vyjadřuje jednoznačnou podporu tomuto prohlášení.PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala:

Danka Humlová, tajemnice AS UK


Zápis z mimořádného zasedání předsednictva AS UK dne 5. května 2015 (od 19 hodin)_scan


Poslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám