Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 15. května 2015

Přítomní členové předsednictva:

Zuzana Červinková, Martin Holý, Tomáš Nigrin, Josef Staša, Roman Šolc, František Zahálka


Přítomní hosté:

Tereza Svobodová, tajemnice legislativní komise AS UK

Danka Humlová, tajemnice AS UK1. Předsednictvo AS UK projednalo doručenou korespondenci senátu.


2. Předsednictvo AS UK podrobně projednalo program zasedání AS UK 15. května 2015.


3. Předsednictvo AS UK bylo seznámeno s nominantem sociální komise AS UK Daliborem Neckářem (PedF) do Komise pro přidělování startovacích bytů.


4. Předsednictvo AS UK jednalo o způsobu projednávání návrhu Edičního řádu UK na zasedání AS UK dne 5. května 2015.


5. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 16. června 2015 od 17:00 hod. na sekretariátu AS.PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala:

Danka Humlová, tajemnice AS UK 


Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 15. května 2015_scan
Poslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám