Zápis z MIMOŘÁDNÉHO zasedání SOCIÁLNÍ komise ze dne 15. května 2015

Přítomni: Bc. Peter Korcsok (MFF),  Jan Málek (FSV), Mgr. David Hurný (PřF), Dalibor Neckář (PedF), Ing. Zdeněk Bureš (LF HK)


Omluveni: Bc. Tomáš Bederka (PedF), Mgr. Jan Kříž (PřF), PedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. (HTF), Bc. Markéta Havelková (FF/FSV), Petra Kňažeková, Bc. Karel Chlouba (FHS), Mgr. Marek Radecki (MFF), Bc. Mikuláš Hank (FTVS), Bc. Michal Zima (PřF), Kristýna Kučerová (1. LF) 


 

Návrh program:

1. Schválení zápisu ze zasedání sociální komise ze dne 24. března 2015

2. Nominace zástupce Sociální komise do Komise pro přidělování startovních bytů

3. Žádosti o jednorázovou finanční podporu

- Konference Asociace studentů fyzioterapie (53 590 Kč)

- Daruj krev 2015 (10 000 Kč)

- Festival JINOnice Jinak (21 300 Kč)1. Schválení zápisu ze zasedání sociální komise ze dne 24. března 2015


Počet hlasů: 5-0-0


2. Nominace zástupce Sociální komise do Komise pro přidělování startovních bytů


Návrh usnesení:

"Sociální komise AS UK do Komise pro přidělování startovacích bytů nominuje Dalibora Neckáře (PedF)."

Počet hlasů: 4-0-1


3. Žádosti o jednorázovou finanční podporu


Konference Asociace studentů fyzioterapie (53 590 Kč)

Návrh usnesení:

"Sociální komise AS UK doporučuje Rektorovi vyhovět žádosti v plném rozsahu tak, jak umožňuje ust. čl. 3 Opatření o zásadách pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů č. 13/2015 a podle pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze žádost o jednorázovou finanční podporu projektu Konference Asociace studentů fyzioterapie."

Počet hlasů: 5-0-0


Daruj krev 2015 (10 000 Kč)

Návrh usnesení:

"Sociální komise AS UK doporučuje Rektorovi vyhovět žádosti v plném rozsahu tak, jak umožňuje ust. čl. 3 Opatření o zásadách poskytování podpory zájmové činnosti studentů č. 13/2015 a podle pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze žádost o jednorázovou finanční podporu projektu Daruj krev 2015."

Počet hlasů: 4-0-1


Festival JINOnice Jinak (21 300 Kč)

Návrh usnesení:

"Sociální komise AS UK doporučuje Rektorovi vyhovět žádosti v plném rozsahu tak, jak umožňuje ust. čl. 3 Opatření o zásadách poskytování podpory zájmové činnosti studentů č. 13/2015 a podle pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze žádost o jednorázovou finanční podporu projektu Festival JINOnice Jinak."

Počet hlasů: 5-0-0


Zapsala: Danka Humlová, tajemnice AS UK

Za správnost: Bc. Peter Korcsok, předseda sociální komise AS UK


Zápis z MIMOŘÁDNÉHO zasedání SOCIÁLNÍ komise ze dne 15. května 2015_pdf

Poslední změna: 21. leden 2018 23:21 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám