Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 26. června 2015

Přítomní členové předsednictva:

Zuzana Červinková, Martin Holý, Tomáš Nigrin, Josef Staša, Roman Šolc, František Zahálka


Přítomní hosté:

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.,

Tereza Svobodová, tajemnice AS UK a tajemnice legislativní komise AS UK

Danka Humlová, sekretariát AS UK1. Předsednictvo AS UK schválilo zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 16. června 2015.


2. Předsednictvo AS UK projednalo doručenou korespondenci senátu.


3. Předsednictvo AS UK schválilo Časový plán zasedání AS UK v zimním semestru 2015/2016. Zasedání AS UK se budou konat 23. října 2015 od 9:30 v Malé aule Karolina, 11. prosince 2015 od 10:00 v Malé aule Karolina a 22. ledna 2016 od 10:00 v Malé aule Karolina.


4. Zasedání předsednictva AS UK se zúčastnil pozvaný delegát AS UK v Radě pro komercializaci výsledků vědy a výzkumu Univerzity Karlovy v Praze prof. Janem Krejskem, CSc. (LF HK), který informoval předsednictvo AS UK o své činnosti za uplynulé období v Radě.


5. Předsednictvo AS UK na návrh Mgr. Martina Holého, předsedy sociální komise AS UK, schválilo Mgr. Tomáše Masaříka (MFF) a Bc. Jana Šimka, MSc. (Koleje a menzy) jako extramurální členy sociální komise AS UK.


6. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí prohlášení Bc. Jáchyma Srba dle čl. 9 odst. 4 Volebního a jednacího řádu AS UK podanou ke dni 22. června 2014.


7. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí prohlášení MUDr. Adama Kaliny dle čl. 9 odst. 4 Volebního a jednacího řádu AS UK podanou ke dni 24. června 2014.


8. Předsednictvo AS UK projednalo návrh programu na zasedání pléna AS UK dne 26. června 2015.


9. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat v pátek 11. srpna 2015 od 16:00 hod. na sekretariátu AS.PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala:

MUDr. Danka Humlová, sekretariát AS


Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 26. června 2015_scanPoslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám