Zápis z mimořádného zasedání předsednictva AS UK dne 5. října 2015


Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 5. října 2015
Přítomní členové předsednictva:


Zuzana Červinková, Tomáš Nigrin, Josef Staša, Roman Šolc, František Zahálka
Omluveni:


Martin Holý
Přítomní hosté:


Tomáš Jelínek, kancléř UK


Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK


Tereza Svobodová, tajemnice legislativní komise AS UK


Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK
1. Předsednictvo AS UK schválilo zápis ze zasedání, které proběhlo dne 2. září 2015.


2. Předsednictvo AS UK se seznámilo s došlou poštou.


3. Předsednictvo AS UK projednalo „Dodávku preklinického zobrazovacího systému MPI“ a „Dodávku preklinického CT/ PET /SPECT a optického zobrazovače (RTG / fluorescence / luminiscence / radioizotopová detekce)“. Veřejné zakázky cv rámci OP VaVpl – výzva č. 3.4.. Materiály byly předloženy Ekonomické komisi, která prostřednictvím písemného sdělení předsedy Mgr. Martina Kuthana, Ph.D. vyjádřila kladné stanovisko a materiály doporučila předsednictvu AS UK ke schválení. Předsednictvo AS UK vyjádřilo kladné stanovisko k tomuto návrhu smlouvy.


4. Předsednictvo AS UK delegovalo Petru Kňažekovou do kuchařské soutěže KaM UK 2015.


5. Předsednictvo AS UK žádá Hlavní volební komisi o znovupovolání Bc. Jáchyma Srba senátorem AS UK.


6. Předsednictvo AS UK žádá Hlavní volební komisi o znovupovolání Bc. Kláry Nechvílové senátorem AS UK.


7. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurálního člena sociální komise AS UK Daniela Steindlera.


8. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 13. října v 16 hod. na sekretariátu AS.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.


předseda AS UK
Zapsala: Eliška KryčerováZápis z mimořádného zasedání předsednictva AS UK dne 5. října 2015_scan


Poslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám