Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 13. října 2015

Přítomní členové předsednictva:

Zuzana Červinková, Tomáš Nigrin, Josef Staša, Roman Šolc, Martin Holý, František Zahálka


Přítomní hosté:

Tomáš Zima, J. M. pan rektor

Tomáš Jelínek, kancléř UK

Tereza Svobodová, tajemnice legislativní komise AS UK

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK


1. Předsednictvo AS UK schválilo zápis ze zasedání, které proběhlo dne 5. října 2015.

2. Předsednictvo AS UK se seznámilo s došlou poštou.

3. J. M. pan rektor informoval předsednictvo AS UK o současném vývoji zákona o vysokých školách. Seznámil předsednictvo AS UK o současné pozici UK v různých světových žebříčcích univerzit.

4. Předsednictvo AS UK podrobně projednalo navržený program zasedání AS UK 23. října 2015.

5. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informaci o ukončení studia Bc. Ondřeje Novotného.

6. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 1. prosince v 17 hod. na sekretariátu AS.PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.


předseda AS UK


Zapsala: Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK
ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám