Čestný doktorát na UK obdrželi Aharon Oren a Ivan Damjanov

Prof. Aharon Oren, Ph.D., z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě a Ivan Damjanov, M.D., Ph.D., z Kansaské univerzity včera obdrželi ve Velké aule historické budovy Karolina čestnou vědeckou hodnost doktor honoris causa. Titul byl oběma vědcům udělen za jejich mimořádné celoživotní dílo a za významný přínos k rozvoji bádání na Univerzitě Karlově.


Prof. Aharon Oren, Ph.D., z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě
Prof. Aharon Oren, Ph.D., z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě
Prof. Aharon Oren, Ph.D., patří mezi nejvýznamnější izraelské badatele a vysokoškolské osobnosti působící v oblasti mikrobiologie. Je jedním z nejlepších světových odborníků mikrobiologie extremofilů, zejména halofilů. Ve své vědecké práci se zabývá především poznáním životních strategií řady z těchto organismů a jejich přizpůsobení prostředí a jeho kolonizaci. Prof. Aharon Oren je mezinárodně vysoce uznávaným odborníkem, učitelem i popularizátorem vědy. Je autorem 5 knih, editorem 11 dalších, publikovaných v nejprestižnějších světových nakladatelstvích, členem řady vědeckých rad a organizátorem konferencí


Profesor Oren spolupracuje s pracovníky a studenty skupiny astrobiologie geologické sekce PřF UK od roku 2009. Do České republiky Oren přijíždí každoročně, podílí se na výzkumných aktivitách a působí při školení magisterských a doktorských studentů. Organizuje letní kurzy mikrobiologie a workshopy zaměřené na hypersalinní ekosystémy, ve kterých se uplatňují studenti i pracovníci geologické sekce. Spolu s prof. Janem Jehličkou spoluorganizuje exobiologicky zaměřené sekce na mezinárodní geochemické konferenci Goldschmidt (2013, 2015). Spolupráce dosud vyústila ve více než 12 společných publikací v mezinárodních časopisech včetně časopisů prestižních, jako jsou Philosophical Transactions of the Royal Society A či Applied Environmental Microbiology. Profesor Oren se dlouhodobě zasazuje o výraznější spolupráci a výměnu studentů a odborníků mezi českými a izraelskými akademickými pracovišti.


Ivan Damjanov, M.D., Ph.D., z Kansaské univerzity
Ivan Damjanov, M.D., Ph.D., z Kansaské univerzity
Ivan Damjanov, M.D., Ph.D., je předním světovým patologem, který významným způsobem přispěl k pochopení mechanismu vzniku a chování germinálních nádorů, čímž zásadně přispěl k rozvoji a zdokonalení péče o pacienty s těmito chorobami. Za svoji dosavadní kariéru publikoval řadu významných původních vědeckých publikací a je autorem řady monografií. Svými knihami ovlivnil několik generací mladých patologů nejen v USA.


Ivan Damjanov spolupracuje s patology z Univerzity Karlovy od roku 1987. Během uplynulých let se účastnil řady významných mezinárodních odborných setkání v Praze, v letech 1987–2014 významným způsobem přispěl k rozvoji vědecké spolupráce českých patologických pracovišť s Kansaskou univerzitou, kde dlouhou dobu vedl patologický ústav.


Poslední změna: 15. říjen 2015 10:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám