Zápis ze zasedání ekonomické komise AS UK ze dne 7. dubna 2015Zápis ze zasedání ekonomické komise AS UK dne 7. dubna 2015
Návrh na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor – restaurace U SupaPhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, informoval o žádosti J. M. pana rektora k zařazení do programu a k projednání Návrhu na uzavření smlouvy – restaurace U Supa. J. M. pan rektor požádal o zrychlené projednání dle čl. 7 odst. 13 Statutu UK.
Ing. Oliveriusová, kvestorka UK, sdělila, že bylo vypsáno výběrové řízení, na které se přihlásilo 17 nabídek a byla vysoutěžena firma NTVOS, která nabídla nájemné 365 tis. Kč měsíčně a 12 mil. Kč do investic. Jedná se o nájem na pět let. Dále sdělila, že stavební úpravy a sortiment nákupu bude za UK konzultovat Správa budov UK.
Návrh usnesení:


„Ekonomická komise AS UK projednala Návrh na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor – restaurace U Supa, vyjadřuje kladné stanovisko k jeho projednání dle čl. 7 odst. 13 Statutu UK na předsednictvu AS UK dne 14. dubna 20145. Počet hlasů: 15-0-1


Zápis ze zasedání ekonomické komise AS UK dne 7. dubna 2015


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám